Radca Prawny. Zeszyty Naukowe nr 2(7)/2016

Sprostowanie do tekstu pt. “Problemy wykładni prawa administracyjnego – art. 29 ustawy o stopniach naukowych”, w którym omyłkowo umieszczono błędne odesłania do literatury przedmiotu – szczegóły

Kategoria: Product ID: 5046