Odpowiedź Szefa Służby Cywilnej na pismo z dnia 10 kwietnia 2015 r.