Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – radcy prawni włączają się w akcję.