Sąd Unii Europejskiej w Warszawie. Dyskusja i debata z lokalnym środowiskiem prawniczym