Załącznik nr 4 – propozycja alternatywnej poprawki OBSiL