Stanowisko z 28.12.2015 r. do projektu zmian ustawy o służbie cywilnej