Stanowisko z dn 28-12-2015 do projektu ustawy o zm ustawy o służbie cywilnej