Stanowisko OBSiL KRRP dot. rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości (B766 i B768)