Stanowisko z 23 lipca 2015 r. dot. stosowania minimalnych stawek wynagrodzenia dla rzeczników patentowych