Subsidio Venire – Zarząd i Rada

Zarząd Fundacji:

Michał Korwek – Prezes Zarządu

Sylwia Filińska – Członek Zarządu

Tomasz Wolny-Dunst – Członek Zarządu

Teresa Żurowska – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji:

Jolanta Konofalska – Przewodnicząca Rady

Przemysław Fiuk – Członek Rady

Michał Rościszewski  – Członek Rady

Elwira Szurmińska-Kamińska – Członek Rady

Marek Wojewoda – Członek Rady