Po podpisaniu Porozumienia o współpracy między KRRP a Adwokaturą gruzińską