Kat. Panie OPEN II miejsce – Joanna Olszówka-Zarzecka (Katowice)