Komisja Integracji – skład

Przewodniczący:
Bartosz Opaliński – OIRP Rzeszów

Członkowie:
Marta Kawula – OIRP Olsztyn
Agnieszka Kiebała – OIRP Kraków
Albert Kuźmiński – OIRP Szczecin
Krystian Mularczyk – OIRP Wrocław
Tomasz Nawrot – OIRP Warszawa
Marek Pilc – OIRP Łódź
Piotr Zarzecki – OIRP Katowice


Zobacz także:

UCHWAŁA nr 14/X/2017 KRRP z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Integracji