Edukacja Prawna

02.03.2021 r.

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2020/2021

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 2 marca 2021 roku i potrwa do 24 marca 2021 roku. Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
•   Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Cele Konkursu realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:
1) propagowanie idei Konkursu,
2) przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
3) rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Konkursu,
4) wybór członków Okręgowych Komisji Akademii, przeprowadzających Etap II Konkursu;
5) wybór członków Komisji Centralnych Akademii, przeprowadzających Etap III Konkursu,
6) powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
7) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu Konkursu,
8) inne zadania wskazane przez Organizatora.