Jakość świadczonych usług prawnych – opracowanie CCBE

Jakość świadczonych usług prawnych – opracowanie CCBE

Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu o jakości świadczonych usług w ramach zawodów prawniczych, przyjętego przez Komitet Sterujący CCBE. Omówiono w nim doświadczenia oraz wiedzę przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie służącym zapewnieniu najwyższej jakości w ramach świadczonych usług. W zamyśle autorów dokument powinien stanowić inspirację, ponieważ przedstawiono w nim szereg przykładów oraz podkreślono szeroki zakres działań, które można podjąć w tym zakresie.

Omówiono także podstawowe aspekty wpływające na jakość świadczonych usług prawnych na przykładach z praktyki europejskiej. Zwrócono  uwagę na podstawowe czynniki gwarantujące wysoki poziom jakości w usługach prawnych, podkreślając przy tym kluczową rolę samorządów prawniczych, które są gwarantem przestrzegania etyki zawodowej i chronią interesy klientów poprzez sprawowanie nadzoru nad niezależnością prawników. W publikacji przedstawiono też rekomendacje, jak budować wysoką jakość i stale ulepszać procesy zachodzące w obszarze świadczenia usług prawniczych.

Opracowanie jest wynikiem prac grupy roboczej, działającej w ramach Komitetu Prawników Unii Europejskiej w CCBE, któremu przewodniczy r. pr. Joanna Wisła-Płonka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej KRRP. W pracach grupy brał udział r. pr. Dariusz Gibasiewicz – Członek Komisji Zagranicznej KRRP.

III sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do poniedziałku 20.09.2021 r.

III sesja online programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do poniedziałku 20.09.2021 r.

W październiku br. odbędzie się III sesja programu CRIMILAW, w Polsce kierowanego do radców prawnych, którego tematyka obejmuje europejskie prawo i postępowanie karne. Trzecia sesja odbędzie się w formie dwóch modułów online w terminie 4-8.10.2021 r. oraz 11-15.10.2021 r. Do udziału w programie zaprasza Komisja Zagraniczna Krajowej Izby Radców Prawnych. Szczegółowy program III sesji online będzie tożsamy z poprzednimi sesjami. Z programem można zapoznać się tutaj. Tym samym do udziału

Pomoc prawna dla uchodźców / szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego

Pomoc prawna dla uchodźców / szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, W związku z kryzysem afgańskim i mającymi miejsce oraz spodziewanymi w najbliższej przyszłości wydarzeniami, które mogą powodować konieczność udzielania pomocy prawnej dla uchodźców z tego kraju, informujemy, że Komisja Zagraniczna i Komisja Praw Człowieka KRRP zaprasza na szkolenie nt. udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa migracyjno-azylowego, które odbędzie się dnia 9.09.2021 r. w godzinach 18:00-20:00. Szkolenie poprowadzi dla nas radca prawny Adam Chmura

Seminarium on-line „Unijne postępowanie sądowe dla prawników” 22-24 września 2021

Seminarium on-line „Unijne postępowanie sądowe dla prawników” 22-24 września 2021

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) organizator seminarium on-line „Unijne postępowanie sądowe dla prawników” zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu. Dla radców prawnych została przygotowana specjalna oferta cenowa – 506 Euro (podczas zapisu należy wprowadzić kod promocyjny: 421D107lfa). Seminarium przewidziane jest dla pełnomocników działających na rzecz państw członkowskich i instytucji europejskich przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Termin spotkania to 22-24 września 2021 r. (sesje poranne).

Wydłużamy czas nadsyłania zgłoszeń do konkursu “Radcowska pocztówka z wakacji”

Wydłużamy czas nadsyłania zgłoszeń do konkursu “Radcowska pocztówka z wakacji”

Informujemy, iż Komisja Zagraniczna KRRP organizator  konkursu “Radcowska pocztówka z wakacji” podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń konkursowych. Nowy termin upływa 30 września 2021 roku. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, grafiki, kolażu lub rysunku, który połączy wakacje z wykonywanym zawodem. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać swoją „Pocztówkę z wakacji” oraz niezbędne informacje do dnia 30 września 2021 r. do godziny

Wolne stanowisko w międzynarodowej organizacji ERA (Academy of European Law)

Wolne stanowisko w międzynarodowej organizacji ERA (Academy of European Law)

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) z siedzibą w Trierze (Niemcy) będąca wiodącym partnerem instytucji europejskich oraz zawodów prawniczych z zakresu kształcenia ustawicznego w prawie europejskim prowadzi nabór na stanowisko Dyrektora Programów, który w przyszłości będzie Członkiem Zarządu. Planowana data rozpoczęcia pracy to 1 stycznia 2022. Wszystkie szczegóły oferowanego stanowiska wraz z informacją w jaki sposób należy przesłać aplikację można znaleźć poniżej.  

Rządy prawa w Polsce w Raporcie Komisji Europejskiej opublikowanym 20 lipca 2021 r.

Rządy prawa w Polsce w Raporcie Komisji Europejskiej opublikowanym 20 lipca 2021 r.

Komisja Europejska stale monitoruje przestrzeganie rządów prawa w krajach członkowskich. Wyrazem tego jest corocznie publikowany Raport o Praworządności, w którym opisane są istotne zmiany i tendencje w czterech kluczowych obszarach praworządności do których należą: wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo antykorupcyjne, pluralizm mediów i inne kwestie instytucjonalne związane z systemem kontroli. Tegoroczny Raport KE został opublikowany 20 lipca 2021 i jak zawsze składa się z 27 rozdziałów poświęconych wszystkim państwom

Radcowska pocztówka z wakacji – konkurs

Radcowska pocztówka z wakacji – konkurs

Komisja Zagraniczna KRRP przygotowała specjalny konkurs dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy także podczas urlopu lubią podejmować wyzwania. Tym razem jest to wyzwanie kreatywne i polega na zrobieniu zdjęcia, grafiki, kolażu lub rysunku, który połączy wakacje z wykonywanym zawodem. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać swoją „Pocztówkę z wakacji” oraz niezbędne informacje do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 24.00 na adres poczty elektronicznej

Pilny komunikat TSUE w sprawie Polski

Pilny komunikat TSUE w sprawie Polski

W dniu 14 lipca 2021 r. wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-204/21 r. zarządziła wobec Polski środki tymczasowe, zobowiązując Polskę do: zawieszenia stosowania przepisów, na podstawie których Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest właściwa do orzekania w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie sędziów i asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej lub na ich tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie oraz do zawieszenia skutków wydanych już uchwał Izby Dyscyplinarnej

Webinarium International Association of Lawyers “The Future of the Legal Profession in the Age of AI”- podsumowanie

Webinarium International Association of Lawyers “The Future of the Legal Profession in the Age of AI”- podsumowanie

Za nami webinarium International Association of Lawyers (UIA) zatytułowane “The Future of the Legal Profession in the Age of AI”.  W wydarzeniu poświęconym przyszłości zawodów prawniczych w dobie sztucznej inteligencji, które odbyło się 7 lipca 2021 r. w specjalnej formule “UIA Capsule for Bar Leaders”, czynny udział wzięli: Amirali Nasir – wiceprezydent Law Society of Hong Kong, Maria Dymitruk,

Webinarium międzynarodowej wymiany prawników „Lawyerex Polska” – relacja

Webinarium międzynarodowej wymiany prawników „Lawyerex Polska” – relacja

Ponad 30 uczestników z Włoch, Rumunii, Grecji, Cypru, Słowacji, Francji, Hiszpanii oraz Cypru wzięło udział  w dniu 21 czerwca 2021 r. w webinarium realizowanym w ramach programu międzynarodowej wymiany prawników „Lawyerex”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wydarzenie kierowane było do wyłączenie do prawników z samorządów partnerskich programu z zagranicy. Podczas spotkania obecny był przedstawiciel Europejskiej Fundacji Prawników ELF – Vasileios Stathopoulos, który jest głównym koordynatorem programu Lawyerex