Praworządność głównym tematem spotkania przedstawicieli samorządów prawniczych i Komisji Europejskiej

Praworządność głównym tematem spotkania przedstawicieli samorządów prawniczych i Komisji Europejskiej

Problematyka postępowań dyscyplinarnych w świetle niezależności radców prawnych i adwokatów, wpływ reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce na zawody prawnicze i zagrożenie niezależności prawniczej – to główne tematy roboczego spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej z reprezentantami polskich samorządów prawniczych, które odbyło się w środę 14 kwietnia 2021 roku. Z ramienia Krajowej Izby Radców Prawnych w spotkaniu wziął udział r.pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium KRRP i Przewodniczący Komisji

Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Międzynarodowe szkolenie dla prawników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)

Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że w ramach kontraktu przyznanego przez Komisję Europejską, Europejska Fundacja Prawników (ELF) oraz Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizują szkolenia online dla prawników na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML/CTF). Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem: www.aml4lawyers.eu Webinaria obejmować będą http://aml4lawyers.euwszystkie istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące  problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania

Program stypendialny Akademii Prawa Europejskiego ERA – zgłoszenia otwarte!

Program stypendialny Akademii Prawa Europejskiego ERA – zgłoszenia otwarte!

Informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA oferuje program stypendialny dla prawników, sędziów, prokuratorów oraz urzędników z państw członkowskich UE lub krajów kandydujących. Stypendia umożliwiają dofinansowanie udziału w specjalistycznych kursach ERA z zakresu prawa UE. Zgłoszenia są już otwarte – w przypadku kursu online aplikację należy przesłać najpóźniej miesiąc przed wydarzeniem, natomiast w przypadku kursu stacjonarnego w wyprzedzeniem przynajmniej dwumiesięcznym. Szczegółowe informacje dot. programu stypendialnego

„Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy” – podsumowanie webinarium

„Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy” – podsumowanie webinarium

Świadczenie pomocy prawnej w Anglii i Walii, Białorusi, Francji, Niemczech i Włoszech – pod takimi hasłami upłynęło webinarium w środę 24.03.2021 r. pt. „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy”. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie. Webinarium  „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy” zgromadziło blisko 140 uczestników, przede wszystkim radców prawnych i aplikantów radcowskich z OIRP

Izabela Konopacka wybrana II Wiceprezesem FBE

Izabela Konopacka wybrana II Wiceprezesem FBE

Informujemy, że w piątek 19.03.2021 r. podczas Walnego Zgromadzenia reprezentantów izb członkowskich II wiceprezesem Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), zrzeszającej 250 izb prawniczych z państw członkowskich Rady Europy, została członek Komisji Zagranicznej KRRP i wicedziekan wrocławskiej izby r.pr. Izabela Konopacka. Ponadto Walne Zgromadzenie wybrało na funkcję Prezesa FBE mecenas Dominique Attias (z izby paryskiej), a na funkcję I wiceprezesa mecenasa Basa Martensa (z izby adwokackiej w Hadze).

Rejestracja otwarta! Webinarium „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy”

Rejestracja otwarta! Webinarium „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy”

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie  zapraszają na wydarzenie online w środę 24.03.2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 pt. „Praktyczne aspekty świadczenia pomocy prawnej w wybranych państwach Europy”. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z regulacjami obowiązującymi we Francji, Niemczech, Włoszech, Anglii i Walii oraz Białorusi. Zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym tutaj. Za udział w webinarium uczestnicy otrzymają 2 punkty szkoleniowe.

Wydarzenie CCBE on-line 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Wydarzenie CCBE on-line 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Zapraszamy na wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, organizowane przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE oraz Europejskie Stowarzyszenie Prawniczek (European Women Lawyers Association) na platformie Microsoft Teams pt. „Gender and the legal profession – where are we now, where do we want to be and how to get there?”, które odbędzie się w poniedziałek, 8 marca 2021 w godz. 10.00-12.00 Jedną z prelegentek będzie radca prawny Joanna Wisła-Płonka, przewodnicząca

„Brexit – jego wpływ oraz wyzwania dla prawników” – podsumowanie konferencji

„Brexit – jego wpływ oraz wyzwania dla prawników” – podsumowanie konferencji

Inspirujące prelekcje, solidna dawka prawniczej wiedzy i międzynarodowe doświadczenia – pod takimi hasłami upłynęła konferencja „Brexit – jego wpływ oraz wyzwania dla prawników”, która miała miejsce w piątek 26 lutego 2021 r. Konferencja w całości odbyła się w formule on-line. Organizatorami wydarzenia były Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu.  Konferencja online „Brexit – jego wpływ

Rejestracja otwarta! Konferencja online „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla  prawników”

Rejestracja otwarta! Konferencja online „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników”

Krajowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu zapraszają na dwujęzyczne (polsko-angielskie) wydarzenie online w piątek 26.02.2021 r. o godz. 12.00 pt. „Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników”. Prelegentami będą: David Greene (Prezes Stowarzyszenia Prawników Anglii i Walii), Katarzyna Bogusławska (solicitor), Donovan Lindsay (solicitor), prof. Sara Chandler QC (Hon), Carolina Marín Pedreño (solicitor), r.pr. Tomasz Szarek, r.pr.

Drugie Posiedzenie Komisji Zagranicznej KRRP

Członkowie Komisji Zagranicznej KRRP zebrali się po raz drugi 26 stycznia i przyjęli propozycję budżetu na 2021 r. Plany finansowe komisji związane są  z działaniami koncentrującymi się przede wszystkim na: aktywności w siedmiu prawniczych organizacjach międzynarodowych, których Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem, w szczególności w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE, utrzymywaniu kontaktów wielostronnych i dwustronnych z samorządami prawniczymi oraz innymi partnerami z różnych krajów, a także

Spotkanie w sprawie programu CRIMILAW 27.01.2021

W dniu 27.01.2021 r. odbyło się spotkanie online ws. programu CRIMILAW w przedmiocie europejskiego prawa i postępowania karnego. Organizatorem spotkania była Europejska Fundacja Prawników ELF z siedzibą w Hadze – główny koordynator programu, a także samorządy partnerskie z Aten, Budapesztu, Paryża, Hiszpanii, Włoch, Cypru oraz Polski (KIRP). Celem programu CRIMILAW jest realizacja szkoleń o tematyce karnej dla prawników, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz umożliwienie międzynarodowego networkingu.