Okręgowe Izby Radców Prawnych

1) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku

Dziekan:  Joanna Beata Kamieńska

ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
tel.: 085-744-50-94
e-mail: oirp@oirp.bialystok.pl 

www.oirp.bialystok.pl

2) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

Dziekan: Michał Rościszewski

ul. Gdańska 68/6
85-021 Bydgoszcz
tel./fax 052-322-45-36
e-mail: biuro@oirp.bydgoszcz.pl

www.oirp.bydgoszcz.pl

3) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Dziekan: Magdalena Witkowska

ul. Nowe Ogrody 35
80-803 Gdańsk
tel./fax: 058-302-97-28
e-mail: oirp@oirp.gda.pl

www.oirp.gda.pl

4) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Dziekan: Katarzyna Jabłońska

ul. Kościuszki 223c
40-600 Katowice
tel.: 032-354-00-42
e-mail: biuro@oirp.katowice.pl

www.oirp.katowice.pl

5) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Dziekan: Andrzej Głogowski

ul. Przecznica 6 lok. 4
25-513 Kielce
tel.: 041-341-56-04
e-mail: izba@oirpkielce.pl

www.oirpkielce.pl

6) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie

Dziekan: Anna Ignaczak

ul. Jedności 5
75-401 Koszalin
tel./fax: 094-342-39-56
e-mail: biuro@oirpkoszalin.pl

www.oirpkoszalin.pl

7) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Dziekan: Marcin Sala-Szczypiński

ul. Francesco Nullo 8/4
31-543 Kraków
tel.: 012-410-84-00
e-mail: biuro@oirp.krakow.pl

www.oirp.krakow.pl

8) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie

Dziekan: Arkadiusz Bereza

ul. Wallenroda 2E
20-607 Lublin
tel.: 081-532-06-95
e-mail: poczta@oirp.lublin.pl

www.oirp.lublin.pl

9) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Dziekan: Robert Czapnik

ul. Tylna 14
90-324 Łódź
tel.: 042-676-35-96
e-mail: oirp@oirplodz.pl

www.oirplodz.pl

10) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie

Dziekan: Katarzyna Skrodzka-Sadowska

ul. Artyleryjska 3s,
10-165 Olsztyn
tel.: 089-527-98-63
e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl

www.oirp.olsztyn.pl

11) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Dziekan: Katarzyna Bisowska

ul. Krakowska 26 Oficyna
45-075 Opole
tel.: 077 454-25-42
e-mail: biuro@oirp.opole.pl

www.oirp.opole.pl

12) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Dziekan: Henryk Kuligowski

ul.Chwaliszewo 69
61-105 Poznań
tel.: 061-853-57-55
e-mail: rada@poznan.oirp.pl

www.poznan.oirp.pl

13) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Dziekan: Bartosz Opaliński

ul. K. Hoffmanowej 8
35-016 Rzeszów
tel.: 017-864-21-08
e-mail: biuro@oirp.rzeszow.pl

www.oirp.rzeszow.pl

14) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie

Dziekan: Przemysław Mijal

ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
70-442 Szczecin
tel./fax: 91 488 27 22
e-mail: sekretariat@oirp.szczecin.pl

www.oirp.szczecin.pl

15) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu

Dziekan: Ryszard Wilmanowicz

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń
tel.: 056- 622-89-17
e-mail: oirp@torun.oirp.pl

www.torun.oirp.pl

16) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu

Dziekan: Marek Majka

ul. Dmowskiego 20/4
58-300 Wałbrzych
tel./faks: 074-842-68-76
e-mail: biuro@oirp.walbrzych.pl

www.oirp.walbrzych.pl

17) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Dziekan: Monika Całkiewicz

ul. Żytnia 15 lok. 16
01-014 Warszawa
tel.: 022-862-41-69 (do -71)
e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl

www.oirpwarszawa.pl

18) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu

Dziekan: Tomasz Scheffler

ul. Włodkowica 8
50-072 Wrocław
tel.: 0 71 793 70 94 (do -96)
e-mail: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

www.oirp.wroclaw.pl

19) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze

Dziekan: Przemysław Sztejna

ul. ks. Piotra Skargi 10
65-416 Zielona Góra
tel.: 0 68 452 96 66
e-mail: oirp_zielgora@radca.lex.pl

www.zielonagora.oirp.pl