Doskonalenie zawodowe – kompetencje

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga bardzo wysokiego poziomu kompetencji zawodowych członków naszego samorządu.

Kodeks Etyki Radców Prawnych nakłada na radców prawnych obowiązek uczestnictwa w szkoleniach zawodowych. Artykuł 23 Kodeksu mówi, że obowiązkiem radcy prawnego jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne.

VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych w swej uchwale w sprawie: zadań samorządu radców prawnych i jego organów w latach 2007 – 2010, zobowiązał Krajową Radę Radców Prawnych do opracowania i wdrożenia modelu ustawicznego szkolenia zawodowego członków samorządu, uwzględniającego wzorcowe zasady ustawicznego kształcenia zawodowego przyjęte przez CCBE.

W celu realizacji tych założeń nowo wybrana na Zjeździe Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązana została do przygotowania i powołania instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, w ramach której organizowane będą różnego rodzaju formy dokształcania i doskonalenia zawodowego.

W dniu 14 grudnia 2007 roku KRRP powołała Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Plan pracy Centrum to bogata oferta szkoleniowa dla radców prawnych obejmująca różnego rodzaju formy dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz tematykę z różnych gałęzi prawa. Zajęcia prowadzone są przez uznanych i renomowanych wykładowców.

Działalność Centrum to nie tylko organizowanie własnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego, to także współpraca w tej dziedzinie z okręgowymi izbami radców prawnych i pomoc w organizacji szkoleń własnych izb, pomoc w pozyskiwaniu wybitnych wykładowców.

Kierownikiem Centrum Szkolenia Ustawicznego jest r.pr. Andrzej Domański.