Doskonalenie zawodowe – kompetencje

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wymaga bardzo wysokiego poziomu kompetencji zawodowych członków naszego samorządu. Kodeks Etyki Radców Prawnych nakłada na radców prawnych obowiązek uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

W celu zachowania ciągłości działań związanych z ustawowym obowiązkiem kształcenia ustawicznego radców prawnych uchwałą KRRP nr 21/XI/2020, w miejsce zlikwidowanego Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych została powołana Komisja Doskonalenia Zawodowego. Przewodniczącym Komisji został r.pr. Andrzej Domański (uchwała nr 24/XI/2020), a skład osobowy powołano uchwałą nr 39/XI/2020.

Do zadań Komisji Doskonalenia Zawodowego należy:

  • organizacja szkoleń e-learningowych i webinarów;
  • koordynacja i nadzorowanie szkoleń z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego przez okręgowe izby radców prawnych;
  • współpraca z okręgowymi izbami radców prawnych przy organizacji własnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  • inicjowanie i opiniowanie regulacji dotyczących zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu  przestrzegania tego obowiązku;
  • promocja różnych form doskonalenia zawodowego;
  • bieżąca analiza poziomu wypełniania obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych;
  • współpraca z samorządami prawniczymi i organizacjami prawniczymi oraz środowiskami naukowymi w zakresie przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i dydaktycznym, skierowanych do  radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Działalność Komisji to także współpraca w tej dziedzinie z okręgowymi izbami radców prawnych i pomoc w organizacji szkoleń własnych izb, pozyskiwanie wybitnych wykładowców.

Podstawa prawna:
https://biblioteka.kirp.pl/items/show/1193