Nieodpłatna Pomoc Prawna

Poniżej znajdą Państwo pismo Wiceprezesa KRRP Ryszarda Ostrowskiego  do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Marcina Romanowskiego dotyczące zmiany komunikatu MS w sprawie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji zagrożenia epidemicznego poprzez wskazanie, że preferowana formą świadczenia tej pomocy jest udzielanie porad z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, natomiast dopiero gdyby takie działanie z przyczyn obiektywnych nie byłoby możliwe, wskazanie możliwości „odpracowania” dyżurów.
Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w odpowiedzi na pismo:

Załączniki do pobrania