Nieodpłatna Pomoc Prawna

Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy treść ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), a także tekst jednolity regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (Uchwała Prezydium KRRP nr 203/XI/2021).

Ponadto, przedstawiamy obecne stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez radców prawnych.

20 października 2022 r. został wydany Komunikat na temat działań samorządu radców prawnych w zakresie planowanych zmian w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.