ELF

Europejska Fundacja Prawników (European Lawyers Foundation)

Fundacja Prawników Europejskich jest siecią złożoną z adwokatur i stowarzyszeń prawniczych z Europy. Organizacja wspiera dostęp do wymiaru sprawiedliwości, również z zakresu sprawiedliwości międzynarodowej, zapewnia szkolenie prawników, w tym ułatwia działalność związaną z wykonywaniem zawodu prawnika. Poprzez realizację różnych projektów, Fundacja poszerza świadomość na temat praworządności, wspomaga merytoryczny rozwój usług prawnych, obrony i ochrony praw człowieka. Fundacja działa zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Fundację tworzą trzy organy (Zarząd, Rada Nadzorcza i Komitet Doradczy) oraz zespół zarządzający. Tworzą go osoby doświadczeni w zarządzaniu europejskimi projektami, co wpływa korzystnie na rozwój zawodów prawniczych w UE.

Link do strony: https://elf-fae.eu/

ELF umożliwia wzięcie udziału radcom prawnym w seminarium po wcześniejszym ogłoszeniu naboru i rekrutacji przez KIRP. Ilość miejsc jest ograniczona. Najbliższe seminarium w Warszawie odbędzie się 17.02.2023 roku i będzie dotyczyć ochrony danych osobowych.

Zobacz także

Inne inicjatywy

Tour de Konstytucja. Tour de Konstytucja, koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty...

Opublikowano

Publikacje

Książki dla dzieci – ogólnopolska akcja Krajowej Izby Radców Prawnych. „Przygody Radka i Darii, dzielnych radców z kancelarii” i „Od radców...

Opublikowano