ELF

Europejska Fundacja Prawników (European Lawyers Foundation)

Fundacja Prawników Europejskich jest siecią złożoną z adwokatur i stowarzyszeń prawniczych z Europy. Organizacja wspiera dostęp do wymiaru sprawiedliwości, również z zakresu sprawiedliwości międzynarodowej, zapewnia szkolenie prawników, w tym ułatwia działalność związaną z wykonywaniem zawodu prawnika. Poprzez realizację różnych projektów, Fundacja poszerza świadomość na temat praworządności, wspomaga merytoryczny rozwój usług prawnych, obrony i ochrony praw człowieka. Fundacja działa zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

Fundację tworzą trzy organy (Zarząd, Rada Nadzorcza i Komitet Doradczy) oraz zespół zarządzający. Tworzą go osoby doświadczeni w zarządzaniu europejskimi projektami, co wpływa korzystnie na rozwój zawodów prawniczych w UE.

Link do strony: https://elf-fae.eu/

ELF umożliwia wzięcie udziału radcom prawnym w seminarium po wcześniejszym ogłoszeniu naboru i rekrutacji przez KIRP. Ilość miejsc jest ograniczona. Najbliższe seminarium w Warszawie odbędzie się 17.02.2023 roku i będzie dotyczyć ochrony danych osobowych.

Zobacz także

Plany lekcji

Zarówno w szkole, jak i w domu, dzieci powinny uczyć się, jak zrównoważyć obowiązki szkolne z czasem na zabawę, sport i odpoczynek. Dlatego...

Opublikowano