Ogólnopolski próbny egzamin radcowski – rejestracja tylko do jutra – 8 lutego

Ogólnopolski próbny egzamin radcowski – rejestracja tylko do jutra – 8 lutego

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w próbnym egzaminie radcowskim, który zostanie przeprowadzony na platformie szkoleniowej e-KIRP. Ma on pomóc aplikantom ocenić swój stan przygotowań do egzaminu zawodowego. Rejestracja trwa do 8 lutego.

VII Forum Aplikantów Radcowskich. Debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

VII Forum Aplikantów Radcowskich. Debatowali o tym, jak uefektywnić aplikację

Wartością jest to, że możemy rozmawiać o aplikacji radcowskiej z najbardziej zainteresowanymi, czyli aplikantami – mówił w wystąpieniu inaugurującym VII Forum Aplikantów Radcowskich Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. Wydarzenie odbyło się w dniach 4–6 listopada w Białymstoku, a jego tematem przewodnim były m.in. zagadnienia dotyczące upraktycznienia aplikacji radcowskiej.

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Wyniki egzaminu radcowskiego 2022

Znamy już wyniki tegorocznego egzaminu zawodowego radców prawnych, który odbywał się w dniach 10–13 maja. Egzamin radcowski zdawało 2135 osób. Pozytywny wynik uzyskały 1744 osoby, co stanowi blisko 82% ogółu zdających. Najwyższe wyniki uzyskali aplikanci, którzy przystąpili do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji – ok. 88 %. Wśród pozostałych aplikantów oraz wśród osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu bez odbycia aplikacji odsetek ten wyniósł ok. 59 %.

Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Repetytorium przedegzaminacyjne dla aplikantów radcowskich

Krajowa Izba Radców Prawnych serdecznie zaprasza aplikantów radcowskich ze wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych do udziału w zajęciach powtórzeniowych przed tegorocznym egzaminem radcowskim. Wykłady dostępne będą na platformie szkoleniowej e-KIRP. Tematyka spotkań obejmuje zakres egzaminu zawodowego: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz zasady wykonywania zawodu i zasady etyki. Wykłady mają być odpowiedzią na potrzebę ugruntowania zdobytej w ciągu aplikacji wiedzy oraz zwrócenia

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień po próbnym egzaminie radcowskim w 2022 r. organizowanym przez KRRP

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień po próbnym egzaminie radcowskim w 2022 r. organizowanym przez KRRP

Krajowa Rada Radców Prawnych podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki na próbny egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 25-26 marca i 28-29 marca 2022 r. Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego i nie tworzy nowych kryteriów ocen, gdyż te zawarte są wyłącznie w ustawie o radcach prawnych. Opis ten stanowi

Próbny egzamin radcowski

Próbny egzamin radcowski

Krajowa Rada Radców Prawnych zaprasza wszystkich aplikantów radcowskich do udziału  w próbnym egzaminie radcowskim, który odbędzie się w formie online. Jednym z kluczowych zadań samorządu radców prawnych jest odpowiednie przygotowanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego, z tego względu KRRP wspiera oraz koordynuje działania izb okręgowych na rzecz aplikantów. Próbny egzamin radcowski ma za zadanie umożliwić aplikantom rzetelną ocenę stanu przygotowań do egzaminu zawodowego, zaznajomienie z jego formą oraz sprawdzenie się w warunkach możliwie bliskich egzaminowi.

Finał I edycji Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Finał I edycji Turnieju Arbitrażowego dla aplikantów radcowskich

Desuetudo to nazwa drużyny, która zajęła I miejsce w I edycji Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Przez ostatnie dwa miesiące uczestnicy reprezentujący 16 drużyn z różnych okręgowych izb radców prawnych brali udział w rozgrywkach o pierwsze miejsce. Dziś, 13 grudnia br., zakończyliśmy czwarty – ostatni etap turnieju, w którym Komisja Centralna Turnieju wyłoniła zwycięzcę. Do finałowego, czwartego etapu zakwalifikowały się dwie drużyny, które w poprzednich etapach

„Konwersatoria i symulacje – metody szkolenia aplikantów” – szkolenie tylko dla wykładowców

„Konwersatoria i symulacje – metody szkolenia aplikantów” – szkolenie tylko dla wykładowców

Komisja Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowała trzecie z serii szkoleń skierowanych do wykładowców prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej we wszystkich izbach okręgowych. Szkolenie odbędzie się w formule online 9 grudnia 2021 r. w godz. 16.30–19.30. Udział jest bezpłatny. Tematem szkolenia są konwersatoria, które mają na celu przedstawienie i usystematyzowanie zagadnienia objętego programem aplikacji radcowskiej. Takie zajęcia powinny być prowadzone z aktywnym uczestnictwem aplikantów w danej

Zmiany w aplikacji radcowskiej – stacjonarne spotkanie przedstawicieli KRRP i OIRP

Zmiany w aplikacji radcowskiej – stacjonarne spotkanie przedstawicieli KRRP i OIRP

28 października br. rozpoczęło się dwudniowe spotkanie Komisji Aplikacji KRRP z przedstawicielami Okręgowych Izb Radców Prawnych zajmujących się aplikacją radcowską. Podczas spotkania omówiono rozwiązania mające na celu wsparcie OIRP w prowadzeniu i organizacji systemu szkolenia aplikantów radcowskich oraz przygotowania ich do egzaminu zawodowego.  Spotkanie otworzył Prezes KRRP, Włodzimierz Chróścik: „Od lat ulepszamy aplikację, weryfikujemy narzędzia dydaktyczne, programy, prowadzących, bo tego wymagają i rynek

Ślubowanie radców prawnych 2021

Ślubowanie radców prawnych 2021

W Okręgowych Izbach Radców Prawnych zakończyły się uroczyste ślubowania radców prawnych, które należą do najważniejszych i najdonioślejszych wydarzeń samorządowych. Od końca sierpnia, przez cały wrzesień w 19 okręgowych Izbach Radców Prawnych słowa roty w obecności Dziekanów Rad OIRP wypowiedziało 1859 świeżo upieczonych radczyń i radców prawnych, którzy jednocześnie otrzymali zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wręczone zostały także nagrody dla osób, które najlepiej zdały

Nowa pozycja książkowa dla wykładowców na aplikacji radcowskiej

Nowa pozycja książkowa dla wykładowców na aplikacji radcowskiej

„Podręcznik sztuki dydaktyki. Aplikacja radcowska.” autorstwa Bartosza Fingasa to najnowsza propozycja wydawnicza dla wykładowców na aplikacji radcowskiej, którą przygotowali wspólnie Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Collegium Wratislaviense. Podręcznik będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich osób prowadzących zajęcia na aplikacji radcowskiej. Publikacja ma charakter kompendium wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia zajęć. Różni się jednak od dostępnych na rynku podręczników tym, że bierze pod uwagę charakterystykę i oczekiwania