Bądźmy razem na Portalu Integracyjnym

Znaleźliśmy się w wyjątkowym, trudnym dla nas wszystkich momencie. Konieczność odizolowania się od innych, wykonywania pracy w sposób zdalny, zachowania ostrych rygorów sanitarnych w miejscach publicznych stwarza olbrzymie ograniczenia we wzajemnych bezpośrednich kontaktach. Pamiętajmy jednak o podtrzymaniu koleżeńskich więzi, pamiętajmy o najsłabszych, o seniorach, o osobach chorych.

Udostępniliśmy dla wszystkich radców prawnych i aplikantów narzędzie, dzięki któremu nikt nie zostanie sam, każdy z nas może podzielić się z drugim swoimi troskami, poprosić o pomoc. W przestrzeni Portalu Integracyjnego możemy tworzyć grupy zainteresowań, upowszechniać inicjatywy wolontariackie, porozmawiać ze sobą – tak po prostu – podzielić się swoimi obawami, problemami.

Aby założyć darmowe konto i dołączyć do grona radców prawnych z całej Polski, należy wejść na stronę internetową dostępną pod adresem: https://radcy-razem.kirp.pl oraz kliknąć w link „Rejestracja” znajdujący się w prawym górnym rogu. Po wprowadzeniu danych następuje proces weryfikacji, który może potrwać do kilku dni.

Mam nadzieję, że Portal Integracyjny zachęci Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich do rozmów i budowania własnych grup zainteresowań, ale także pozwoli na wykorzystanie tych chwil, kiedy musimy pozostać w domu w sposób szczególny, dla siebie i dla innych.

 

        Bartosz Opaliński                                                                                                                   Michał Korwek
Przewodniczący Komisji Integracji                                                                                                         Wiceprezes
Krajowej Rady Radców Prawnych                                                                                         Krajowej Rady Radców Prawnych

 

Zobacz także