Komisja Integracji – zakres działania

Do zadań Komisji Integracji należy:

  • podejmowanie działań mających na celu integrację członków samorządu radców prawnych;
  • inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym;
  • współuczestnictwo w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych we współpracy z okręgowymi izbami radców prawnych;
  • rozpatrywanie spraw skierowanych do Komisji przez Krajową Radę Radców Prawnych lub Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.