X lecie klubu seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

W dniu 16 lutego 2005 r. odbyło się zebranie organizacyjne tworzącego się właśnie Klubu Seniora OIRP w Łodzi. Seniorzy Łódzkiej Izby postanowili prowadzić działalność w ramach Klubu Seniora w trzech sekcjach – socjalnej, turystycznej i kulturalnej. Pierwszym przewodniczącym został wybrany Witold Marynowski. Następnie funkcję tę pełniła Wiesława Różalska, a aktualnie przewodniczącą jest Czesława Strażnik – Bień. W ciągu dziesięciu lat działalności seniorzy

List do Dziekanów Rad OIRP

Warszawa dnia 3 grudnia 2014r Dziekani Okręgowych Izb radców Prawnych / wszyscy/   Kapituła Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych , poparła inicjatywę Rady Klubów Seniora w sprawie zorganizowania w roku 2015 dwóch turnusów wczasowo – rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach i terminach : Mielno-Unieście, ul. Pogodna 17,w Domu Wczasowym „Bałtyk” w dniach 16-28 czerwca 2015r. (13dni)dla 140 osób. Cena pobytu wynosi

Seniorzy w Bieszczadach

W dniach 13 – 17 października br 40-osobowa grupa radców prawnych – seniorów z trzech okręgowych izb: kieleckiej, rzeszowskiej i wrocławskiej spotkała się w Bieszczadach. Była też z nami Szefowa Ogólnopolskiej Rady Klubów Seniora mec. Krystyna Koczorska – Mikołajczak. Jak miło! Celem wyjazdu była między-izbowa integracja seniorów połączona z wymianą doświadczeń i zwiedzaniem ciekawych zakątków naszego kraju. Pierwszego dnia, tuż po przyjeździe do Rzeszowa,