VIII Forum Młodych Radców Prawnych – konkurs rozstrzygnięty!

W dniach 17-19 maja w Bydgoszczy odbędzie się VIII Forum Młodych Radców Prawnych, podczas którego zostaną omówione kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem samorządu radcowskiego, oczekiwaniami wobec niego oraz aktywnym uczestnictwem w jego działalności. Znamy już zwycięzców, którzy wezmą udział w wydarzeniu.

Aby otrzymać zaproszenie na VIII Forum Młodych Radców Prawnych, uczestnicy musieli wypełnić ankietę i zaproponować kierunki rozwoju oraz działalności samorządu radcowskiego. Spośród 105 osób, które wypełniły ankietę, 97 wyraziło chęć uczestnictwa w forum.

Jury, w składzie: Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, Przewodniczący Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP Bartosz Opaliński oraz członek tej komisji Robert Staszewski, wybrało 43 laureatów.

– Serdecznie gratuluję wszystkim zakwalifikowanym do udziału w Forum Młodych Radców Prawnych. To wydarzenie stało się już stałym elementem kalendarza spotkań samorządowych ze względu na swoją ogromną wartość. Jest to wyjątkowa okazja do rozmowy z młodymi radcami o tym, jak lepiej spełniać ich potrzeby na rynku usług prawnych. Wiele interesujących inicjatyw samorządowych narodziło się właśnie dzięki warsztatom i dyskusjom na forum. Dziękuję również wszystkim, którzy wzięli udział w ankiecie i podzielili się swoimi pomysłami – są one dla nas cenną wskazówką i inspiracją do dalszych działań – powiedział Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik.

Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Zobacz także