„Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy” – seminarium organizowane przez Radę Europy

„Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy” – seminarium organizowane przez Radę Europy

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi w celu wykorzystywania do pracy to seminarium organizowane przez Radę Europy, które odbędzie się 13 czerwca 2023 r. na piętrze III w obiekcie MYSIA 3, zlokalizowanym przy ul. Mysiej 3 w Warszawie. Głównym celem wydarzenia jest przedstawienie i omówienie Zalecenia CM/Rec(2022)21 w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu, przyjętego przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 27 września 2022 roku.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla radców prawnych w ofercie rozszerzonej ochrony kancelarii

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych dla radców prawnych w ofercie rozszerzonej ochrony kancelarii

Radcowie prawni prowadzący Kancelarie Radców Prawnych mogą zawierać indywidualne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC kancelarii) na atrakcyjnych warunkach. Oferta pozwala na zawarcie umowy przy zastosowaniu jednego z dwóch różnych czasowych zakresów ochrony ubezpieczeniowej (triggerów): popełnienia uchybienia w okresie ubezpieczenia (trigger act committed) lub zgłoszenia roszczenia w okresie ubezpieczenia (trigger claims made) oraz umożliwia podniesienie sumy gwarancyjnej aż do 20 mln zł. W ramach oferty rozszerzonej ochrony kancelarii przewidziano również ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.

Uroczysta gala konkursów “Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i “Ambasador Mediacji”

Uroczysta gala konkursów “Kryształowe Serce Radcy Prawnego” i “Ambasador Mediacji”

Znamy laureatów XV edycji konkursu Kryształowe Serce Radcy Prawnego, jednego z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Spośród nominowanych kapituła konkursu wyłoniła dziewięciu radców prawnych, dla których bezinteresowna pomoc prawna jest naturalnym elementem codziennej pracy. Swojego laureata wytypowali również internauci. Bezprecedensowo, pierwszy raz w historii konkursu, w podwójnej roli wystąpił w tym przypadku ten sam radca prawny. Podczas uroczystej gali 2 czerwca swoje wyróżnienie przyznało również współpracujące z KRRP Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Nie była to jednak jedyna uroczystość tego wieczoru, uhonorowano w tym samym czasie bowiem również laureata IV edycji konkursu „Ambasador Mediacji”.