VAT z perspektywy unijnej i krajowej – webinarium online już w listopadzie

VAT z perspektywy unijnej i krajowej – webinarium online już w listopadzie

151. konferencja podatkowa: VAT z perspektywy unijnej i krajowej odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w formule online. KIRP jest współorganizatorem konferencji wraz z Uniwersytetem Łódzkim. Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Podczas tej edycji konferencji podatkowej szczegółowo zostaną omówione tematy: Zasada skuteczności prawa unijnego a stabilność decyzji ostatecznych. Rzetelny proces a VAT – czy aby na pewno rozumiemy orzecznictwo TSUE? Prace

Posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Posiedzenie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego

Ochrona prawna i ochrona zdrowia były głównymi tematami roboczego spotkania sygnatariuszy Deklaracji Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które miało miejsce 25 października 2021 r. w siedzibie NRA w Warszawie.  Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP.   Wspólna wymiana poglądów i doświadczeń zaowocowała przyjęciem stanowiska w sprawie systemów ochrony zdrowia i ochrony prawnej

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

Pierwsze historyczne spotkanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z przedstawicielami krajowych izb oraz CCBE

W dniu 22 października 2021 r. w formule online po raz pierwszy w historii działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doszło do spotkania z prawnikami reprezentującymi krajowe izby w poszczególnych krajach zrzeszonych w CCBE. Samorząd Radców Prawnych na tym spotkaniu reprezentował r. pr. Bartłomiej Tkacz – członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP. Punktualnie o 9.30 spotkanie otworzył Prezes Trybunału Praw Człowieka

Spotkanie członków Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Spotkanie członków Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Dnia 25 października 2021 r. miało miejsce spotkanie sygnatariuszy i uczestników „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP.   Przedmiotem spotkania były projekty stanowisk dotyczących konieczności podjęcia natychmiastowych działań w sprawie urealnienia stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu, jak również rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności