Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wsparcia działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie wsparcia działań zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce

Warszawa, 20.02.2024 r. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uznaje za konieczne i pożądane podejmowanie działań przez organy władzy publicznej, zmierzających do przywrócenia praworządności w Polsce. Weryfikacja wprowadzonych w ostatnich latach, a niezgodnych z Konstytucją RP, Europejską Konwencją Praw Człowieka i prawem unijnym zmian w polskim prawie jest warunkiem koniecznym