Opublikuj swoją wizytówkę w wyszukiwarce szukajradcy.pl i weź udział w konkursie

Opublikuj swoją wizytówkę w wyszukiwarce szukajradcy.pl i weź udział w konkursie

Krajowa Izba Radców Prawnych ogłasza konkurs „Daj się znaleźć z szukajradcy.pl”. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba wpisana na listę radców prawnych i wykonująca zawód radcy prawnego, która na dzień zakończenia konkursu będzie mieć opublikowaną wizytówkę w nowej wyszukiwarce Krajowej Izby Radców Prawnych – szukajradcy.pl.

„Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” – podsumowanie webinaru

„Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” – podsumowanie webinaru

Granice ingerencji klienta w wykonywanie czynności zawodowych radcy, ochrona tajemnicy zawodowej w erze Pegasusa, unikanie konfliktów interesów i godność zawodu radcy prawnego to główne tematy, wokół których skupiła się dyskusja na drugim spotkaniu z cyklu „Zawód z zasadami”. Zorganizowany 18 maja webinar pod nazwą „Radcy prawni i ich wartości. Status zawodu radcy prawnego, niezależność, konflikt interesów i tajemnica zawodowa” śledziło na platformie Zoom ok. 100 uczestników.

Przedstawiciel KRRP na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Przedstawiciel KRRP na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, r.pr. prof. dr hab. Rafał Stankiewicz reprezentował Krajową Radę Radców Prawnych na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 18 maja br. Posiedzenie było elementem pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk senacki nr 695). Celem przedłożonego przez Senat projektu jest dostosowanie przepisów ustawy