Sesja Plenarna CCBE w Lozannie

W Sesji Plenarnej Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), która odbyła się dziś w Lozannie, uczestniczył radca prawny Przemysław Kamil Rosiak, Przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE – Council of Bars and Law Societies of Europe.

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania Prezesa Sądu Najwyższego Najwyższego (Trybunału Federalnego) Szwajcarii, które skoncentrowało się na aktualnych wyzwaniach dotyczących praworządności, w tym problemach związanych z niezależnością i sposobem wyboru szwajcarskich sędziów federalnych przez partie polityczne reprezentowane w parlamencie.

Podczas plenarnych obrad delegaci skupili się na szeregu kluczowych kwestii, w tym na dramatycznej sytuacji adwokatów uwięzionych w Tunezji. Dyskutowano również nad długoterminowymi strategiami CCBE, określając priorytety na lata 2024-2027 oraz zasadami współpracy z towarzystwami ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów i radców prawnych.

Prace Sesji Plenarnej zostały poprzedzone spotkaniami dwóch komitetów CCBE: komitetu ds. migracji oraz komitetu ds. dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co podkreśla ciągłą pracę organizacji na rzecz obrony i promocji fundamentalnych praw i swobód w całej Europie. Wspomniane spotkania były platformą do dyskusji i wymiany najlepszych praktyk, mających na celu poprawę efektywności i dostępności usług prawnych na kontynencie.

Zobacz także