Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 13-17 lipca 2020 r.

Informacje dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego 13-17 lipca 2020 r.

Monitorując kwestię przeprowadzania wyborów w okręgowych izbach radców prawnych, podejmujemy działania legislacyjne mające na celu zoptymalizowanie tego procesu, również na szczeblu krajowym, w kontekście epidemii koronawirusa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz dostosowania terminów. Wszelkie modyfikacje w tym zakresie są konsultowane z członkami Krajowej Rady i Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych.

Cały czas pracujemy nad wzbogaceniem oferty e-learningowej dla naszych Koleżanek i Kolegów. W tym tygodniu opublikowaliśmy kolejne szkolenie, a liczba wszystkich propozycji szkoleniowych zbliża się do czterdziestu.

Mimo okresu wakacyjnego członkowie Prezydium i Krajowej Rady biorą udział w głosowaniach przeprowadzanych w trybie elektronicznym. Na bieżąco również odbywają się wideospotkania agend KRRP.

O kolejnych inicjatywach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

13-17 lipca 2020 r.

Aktywność KRRP, Prezydium i agend Krajowej Rady

 • W poniedziałek 13 lipca br. odbyło się wideospotkanie członków zespołu do spraw opracowania propozycji zmian przepisów Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego.
 • We wtorek 14 lipca br. za pośrednictwem platformy zoom odbyło się spotkanie w ramach działalności zagranicznej KIRP.
 • W czwartek 16 lipca odbyło się wideospotkanie członków Prezydium KRRP, podczas którego omówiono bieżące sprawy, w tym również te, które poddano pod głosowanie w trybie elektronicznym w dniu dzisiejszym.
 • W dniach 13-14 oraz 16-17 lipca br. członkowie KRRP głosowali nad poprawką do projektu uchwały w zakresie zmian w samorządowej ordynacji wyborczej.

 

Działania legislacyjne

Wybory w samorządzie radców prawnych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji przygotował zmodyfikowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów w trakcie zebrania rejonowego oraz wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID–19 uwzględniający poprawkę polegającą na dodaniu przepisu przewidującego skrócenie terminu na zgłaszanie kandydatów na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego z 30 na 20 dni przed dniem Krajowego Zjazdu Radców Prawnych. Poprawka ta była przedmiotem głosowania członków KRRP.

 

Doskonalenie zawodowe

 Szkolenia e-learningowe

W środę 15 lipca uruchomiliśmy kolejne szkolenie na platformie e-learningowej KIRP. Szkolenie na temat „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” prowadzi sędzia Andrzej Kurzych. Można za nie uzyskać 18 pkt. szkoleniowych.

 

Gwoli przypomnienia, na platformie e-learningowej KIRP dostępne są obecnie następujące szkolenia dla radców prawnych:

 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – sędzia Andrzej Kurzych (18 pkt.)
 2. Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski (7pkt.)
 3. Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (9 pkt.)
 4. Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy – sędzia Andrzej Kurzych (8 pkt.)
 5. Prawo do zasiłku chorobowego – sędzia Andrzej Kurzych (10 pkt.)
 6. Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę – sędzia Andrzej Kurzych (9 pkt.)
 7. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – r.pr. Agata Bzdyń (5 pkt.)
 8. Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów – Michał Latkowski (9 pkt.)
 9. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową – dr Michał Wilk (6 pkt.)
 10. Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki radców prawnych – dr Michał Wilk (8 pkt.)
 11. Postępowanie podatkowe w dobie pandemii  COVID-19 – dr Marek Maliński (3 pkt.)
 12. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
 13. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
 14. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
 15. Prawo wodne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (10 pkt.)
 16. Kodeks postępowania administracyjnego – r.pr. Piotr Grodzki (10 pkt.)
 17. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
 18. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
 19. Gospodarka nieruchomościami – r.pr. Piotr Grodzki (7 pkt.)
 20. PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne – dr Marcin Jędrasik (9 pkt.)
 21. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r.pr. Marek Maliński (8 pkt.)
 22. RODO dla radców prawnych – r.pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
 23. Pierwsza rozmowa z klientem – r.pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
 24. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r.pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
 25. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
 26. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
 27. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
 28. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
 29. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
 30. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
 31. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
 32. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
 33. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
 34. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
 35. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
 36. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)

 

                               Działania medialne w okresie 13-17 lipca 2020 r.

Media tradycyjne…

 • Radcy prawni wybierają władze, adwokatura… analizuje sytuację, 17.07.2020, prawo.pl.

 

i społecznościowe

 • Informacje publikowane w mediach społecznościowych dotarły do 108 746 osób.
 • Całkowita liczba polubień strony (stan na 17 lipca br.): 41 349.
 • Najpopularniejszym miejscem kierującym do strony KRRP na portalu Facebook jest sam portal, jednak użytkownicy wyszukują również informacji za pomocą wyszukiwarek oraz są przekierowywani ze strony kirp.pl.

 • Warte przywołania są również poniższe wskaźniki. Liczba osób, które wyświetliły dowolny z postów przynajmniej raz (w podziale według wieku i płci). Zbiorcze dane demograficzne są oparte na wielu czynnikach, w tym na informacjach o wieku i płci, które użytkownicy podają w swoich profilach na Facebooku. Liczba ta jest szacunkowa.