BUDOWANIE MARKI

Krajowa Rada Radców Prawnych w grudniu 2022 r. zdecydowała o przeprowadzeniu procesu rebrandingu KIRP – przygotowaniu nowej identyfikacji wizualnej zawodu radcy prawnego oraz samorządu radców prawnych, w tym znaku graficznego (logo) zawodu radcy prawnego i nowego znaku graficznego (logo) KIRP oraz księgi znaków, a także opracowaniu nowych materiałów korporacyjnych. Po wnikliwej analizie nadesłanych ofert prace rebrandingowe zdecydowano się powierzyć agencji BrandLive Sp. z o.o., której dyrektorem strategicznym jest Tadeusz II Piotr Górski, prekursor brandingu w Polsce, autor ponad 300 (re)brandingów, twórca identyfikacji wizualnej dla takich firm jak m.in. Orlen, Totalizator Sportowy, Bank Zachodni WBK, instytucji jak Poczta Polska, czy Urzędu Prezydenta RP. Dlaczego stworzenie nowoczesnego w formie i bardziej czytelnego znaku jest korzystne dla identyfikacji całego samorządu i radców indywidualnie oraz jak istotna jest uniwersalna marka radców prawnych i spójny wizerunek, można przeczytać poniżej w naszej bibliotece rebrandingu.