Wideospotkanie Prezesa KRRP z Dziekanami Okręgowych Izb Radców Prawnych w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna ze strony samorządu radcowskiego dla Ukraińców w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę to główny temat wideospotkania Dziekanów Okręgowych Izb Radców Prawnych, przedstawicieli Komisji Praw Człowieka KRRP i Komisji Zagranicznej KRRP z Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierzem Chróścikiem, które odbyło się 25 lutego.

Przeprowadzono rozmowy na temat działań w sprawie niesienia pomocy obywatelom Ukrainy w poszczególnych izbach oraz wsparcia, jakie mogą uzyskać w tym zakresie ze strony Krajowej Izby Radców Prawych. Prezes KRRP podkreślił ważność tych działań oraz chęć, aby koordynacja i zaangażowanie w nie miała miejsce ze strony wszystkich okręgowych izb. Podkreślono również istotę rekomendacji sprawdzonych instytucji niosących pomoc prawną, materialną lub psychologiczną.

Rozmawiano również o materiałach szkoleniowych dla radców prawnych z zakresu prawa obywateli Ukrainy dotyczących wjazdu i pobytu w Polsce. Podkreślono, iż powinny być przejrzyste i zrozumiałe, aby osoby bez doświadczenia mogły w tym zakresie wzbogacić swoją wiedzę. Podczas spotkania, zauważono również, jak bardzo potrzebna jest informacja dla obywateli Ukrainy. Dyskutowano o konieczności utworzenia specjalnej infolinii, gdzie takie informacje będzie można uzyskać.

W spotkaniu uczestniczyli  Dziekani OIRP, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Michał Korwek, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP Mirosław Wróblewski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej KRRP Piotr Chrzczonowicz oraz inni przedstawiciele wymienionych komisji.

 

 

 

Zobacz także