XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie                                         w dniach 11–14 kwietnia 2019 r. w Kielcach
XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej.

Zawodnicy reprezentujący poszczególne okręgowe izby radców prawnych, jak i osoby im towarzyszące, zakwaterowani zostaną w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup (I runda Mistrzostw).

Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 12–13 kwietnia 2019 roku w Kielcach w „Hali Legionów”– ul. Leszka Drogosza 2. Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 14 kwietnia 2019 roku do godz. 12 (po śniadaniu).

Uczestników XI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu – (zał. nr 1 do zawiadomienia – WYCIĄG Z REGULAMINU XI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2019).

Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie drużyny przez właściwą OIRP i równoczesna wpłata zadatku na poczet udziału w Mistrzostwach w kwocie 4400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) na konto OIRP w Kielcach  nr 49 1020 2629 0000 9102 0091 6940 z dopiskiem: „XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do XI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej – zał. nr 1 do Regulaminu oraz wypełnione i podpisane oświadczenia uczestników zawodów oraz uczestników Mistrzostw (osoby niegrające) należy dostarczyć do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 roku

Całość wpisowego, po uwzględnieniu zadatku, płatna będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2019 r. Brak wpłaty do w/w dnia powoduje nieuwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

Całkowita wysokość wpisowego ustalona została przez Organizatorów Mistrzostw na poziomie równym kwocie 880 zł za każdą osobę (zawodnik, osoba towarzysząca) zgłoszoną w formularzu zgłoszeniowym przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych.

Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego. Wszelkich informacji w sprawach organizacyjnych udziela Pan Przemysław Kruk – nr tel.  788-932-170, adres e-mail: przemekkruk1@wp.pl

 

Załączniki:

  1. WYCIĄG Z REGULAMINU ROZGRYWEK – XI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2019 – Zał. Nr 1 do zawiadomienia – 1 plik
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do XI Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2019– Zał. Nr 2 do zawiadomienia – 1 plik 
  3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW – Zał. Nr 3 do zawiadomienia – 1 plik 
  4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA MISTRZOSTW (OSOBA NIEGRAJĄCA) – Zał. Nr 3a do zawiadomienia – 1 plik

 

 

Zobacz także