Delegacje OIRP z wizytą w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu

W spotkaniu w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu uczestniczy 7 członków OIRP w Białymstoku ze Skarbnikiem KIRP i Dziekanem Izby Joanną Kamieńską oraz Przewodniczącą Komisji ds. współpracy zagranicznej i praw człowieka białostockiej Izby Adrianą Jarczyńską na czele, a także 2 osoby z OIRP w Warszawie oraz 3 osoby z OIRP w Krakowie.

Delegacje wysłuchały wykładu na temat praw proceduralnych współpracy w sprawach karnych. Padło wiele pytań ze strony członków Komisji ds. współpracy zagranicznej i praw człowieka białostockiej Izby – Heleny Janczylik i Jakuba Ławniczaka, którzy na co dzień mierzą się z problemami naruszeń. Wykład traktował również o badaniach i raportach Agencji, o źródłach i sposobach pozyskiwania wiedzy, tendencjach badawczych.

Kolejnym tematem prelekcji były naruszenia praw w zakresie ochrony środowiska. Agencja wskazuje na potrzebę budowania społecznej świadomości dotyczącej greenwashingu. Z badań wynika, że dyrektywa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, która zakazuje praktyk noszących znamiona greenwashingu nie spowodowała wyeliminowania, czy chociażby zmniejszenia skali zjawiska. Agencja realizuje projekty nakierowane na badania związane ze zrównoważonym zielonym ładem, z problemami proceduralnymi dotyczącymi odpowiedzialności za naruszenia.

W planach wizyty jest także wspólne zwiedzanie Wiednia. Na miejscu delegacje spotkały się z r. pr. Anetą Łukaszewicz z OIRP w Warszawie, która opowiedziała o tutejszych zwyczajach i pokazała uczestnikom wiele ciekawych miejsc.

 

Zobacz także