Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Bezpłatne szkolenie – „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18. roku życia”

Bezpłatne szkolenie – „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18. roku życia”

Krajowa Izba Radców Prawnych przypomina o bezpłatnym szkoleniu dla radców prawnych i aplikantów radcowskich pt.: „Zasady prowadzenia czynności procesowych wobec osób poniżej 18. roku życia” w ramach projektu „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmacnianiu praw osób pokrzywdzonych”, realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Szkolenia dedykowane są dla sędziów, prokuratorów i radców prawnych z zakresu zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18-go roku życia oraz osobami pokrzywdzonymi przemocą domową i przestępczością na tle seksualnym. Omówione zostaną kwestie związane z m.in.: przemocą wobec dziecka, funkcjonowania dzieci i młodzieży w różnych okresach rozwojowych w aspekcie ich udziału w czynnościach procesowych, taktyki i techniki przesłuchania małoletniego, zasad prowadzenia czynności procesowych z osobami poniżej 18 roku życia, jako zasady realizacji dobra dziecka oraz realizacją czynności procesowych z udziałem małoletnich w postępowaniu karnym. Szkolenie jest pierwszym wydarzeniem z rozpoczynającego się cyklu wydarzeń poświęconym problematyce reprezentacji dziecka.

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy są zainteresowani udziałem w szkoleniu, powinni wypełnić formularz rejestracyjny przy użyciu poniższego linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/1006169/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-zasady-prowadzenia-czynnosci-procesowych-wobec-osob-ponizej-18-roku-zycia.html

Dane zgłoszonych uczestników zostaną przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która następnie prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy instrukcję wraz z informacjami umożliwiającymi założenie konta na platformie dedykowanej części szkolenia, która realizowana będzie w formie online (część pierwsza szkolenia).

Cześć pierwsza (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) szkolenia odbywa się w trybie online i składa się z bloku psychologicznego i prawnego. Cześć druga o charakterze warsztatowym (8 godzin szkoleniowych po 45 minut) będzie przebiegać stacjonarnie.

Za udział w całym szkoleniu (części teoretycznej oraz praktycznej) radcowie prawni otrzymają punkty szkoleniowe. Zgodnie z par. 4 ust. 1 pkt. 1 w zw. z par. 3 pkt. 1 i 3 oraz par. 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz par. 11 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku uczestnikom zostaną przyznane one w wymiarze 2 punktów za każdą godzinę lekcyjną.

W tym celu uczestnicy szkolenia powinni przedłożyć właściwej OIRP certyfikat, który będzie możliwy do pobrania z platformy szkoleniowej KSSIP po ukończeniu całego kursu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w drugiej części szkolenia jest wcześniej zrealizowanie szkolenia w trybie online (I część szkolenia).

Szkolenia w poszczególnych miastach organizowane są w następujących terminach:

Data szkolenia stacjonarnego Miasto szkolenia stacjonarnego Szkolenie online
05.03.2024 Radom (2 grupy)

Przemyśl

Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
06.03.2024 Legnica Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
07.03.2024 Zamość Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
11.03.2024 Szczecin Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
12.03.2024 Gdańsk (2 grupy)

Szczecin (2 grupy)

Kraków (2 grupy)

Warszawa

Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
13.03.2024 Kielce (2 grupy)

Warszawa (2 grupy)

Koszalin

Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
19.03.2024 Warszawa

Kraków

Łódź

Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne
20.03.2024 Kalisz Link do szkolenia on-line jest dostępny po zapisie na szkolenie stacjonarne

Ponadto radcy mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniu on-line:

Dziecko w sytuacji migracyjnej w ujęciu psychospołecznym – 18.03.2024 r. – więcej szczegółów bezpośrednio na stronie KSSIP https://www.kssip.gov.pl/node/8574