Apel Fundacji „Subsidio Venire” – 1% podatku

Fundacja „Subsidio Venire” widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 % odpisu z podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczeniach tego podatku za rok 2016 (dokonywanych przez podatników w okresie od I – IV.2017 r.). W zeznaniach podatkowych należy wpisać nr KRS 000032 66 84. Ponadto wskazanym jest by zaznaczyć w odpowiedniej rubryce chęć uwidocznienia osoby darczyńcy.
Zadbajmy więc już dziś, o to by zgodnie z głównymi celami Fundacji wspomóc sieroty po zmarłych radcach prawnych, pomóc samym radcom prawnym i aplikantom radcowskim będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Dlatego więc jej Prezes apeluje o pomoc.

Zobacz także