E-learning

Przeczytaj instrukcję logowania lub przejdź do platformy e-learningowej: http://e-learning.kirp.pl

Szkolenia dostępne od 12 grudnia 2018 r.:
1. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r. pr. Marek Maliński (8 pkt.)
2. RODO dla radców prawnych – r. pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
3. Pierwsza rozmowa z klientem – r. pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
4. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r. pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
5. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno – inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
6. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
7. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
8. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
9. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
10. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
11. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
12. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
13. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
14. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
15. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
16. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)
  1. Platforma przeznaczona dla członków samorządu radcowskiego znajduje się TUTAJ (kliknij)

 

Załączniki do pobrania