E-learning

Przeczytaj instrukcję logowania lub przejdź do platformy e-learningowej: http://e-learning.kirp.pl
Szkolenie dostępne od 1 marca 2017 r.: Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – geneza zjawiska, źródła ochrony i praktyka orzecznicza – Karolina Kędziora (6 pkt).

Lista szkoleń wkrótce dostępnych na platformie e-learnigowej:

 1. Jak działać w mediach społecznościowych- poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt)
 2. Praktyczne aspekty kasacji – Henryk Pietrzkowski (4 pkt)
 3. Jak przygotować się do mediacji – Maciej Bobrowicz (6 pkt)
 4. Pierwsza rozmowa z klientem – Sławomir W. Ciupa (6 pkt)
 5. Jak przygotować się do rozprawy arbitrażowej – Dr Beata Gesssel-Kalinowska vel Kalisz (4 pkt)
 6. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – Maciej Bobrowicz (8 pkt)
 7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Teresa Stecyk (8 pkt)
 8. Praktyczne zagadnienia odwołań w zamówieniach publicznych – Renata Tubicz, AgnieszkaTrojanowska (6 pkt)
 9. Rozwój personalny w praktyce wykonywania zawodu radcy prawnego – Stefan Mucha (6 pkt)
 10. Skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w praktyce radcy prawnego – Łucja Miara, Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska (4 pkt)
 11. Obrońca i pełnomocnik w nowym modelu procesu karnego (część I) – Dariusz Kala (8pkt)
 12. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego  (część I) – Stefan Mucha (6 pkt)
 13. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego (część II) –  Stefan Mucha (6 pkt)
 14. Obrońca i pełnomocnik – Dariusz Kala (6 pkt)

Platforma przeznaczona dla członków samorządu radcowskiego znajduje się TUTAJ (kliknij)

 

Załączniki do pobrania