Webinar – Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe

Webinar – Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe

Komitet Deontologii AEA-EAL i Adwokatura Azerska zapraszają na otwarty webinar w języku angielskim „Lawyers: Communication, Publicity and Advertising. The Experience in Azerbaijan and Europe”, który odbędzie się na platformie Zoom 5 kwietnia 2024 roku 13:00.   Obowiązuje rejestracja, należy napisać wiadomość pod adres: office@aea-eal.eu  

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie prawników. Rekrutacja trwa

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie prawników. Rekrutacja trwa

Do 12 grudnia do godziny 12.00 radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w projekcie LAWYEREX 2. To pierwszy ogólnoeuropejski program wymiany szkoleniowej dla prawników. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską. Partnerem wydarzenia jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Uroczyste otwarcie kursu HELP „Asylum and Human Rights” w siedzibie KIRP

Uroczyste otwarcie kursu HELP „Asylum and Human Rights” w siedzibie KIRP

Europa powinna lepiej przewidywać przyszłość. Nigdy nie podeszliśmy do problemów migrantów poważnie. Musimy umieć rozwiązywać kwestie związane z ochroną środowiska, konfliktami zbrojnymi oraz migracją, ponieważ tak obecnie wygląda i będzie wyglądał nasz świat. Dlatego chcemy pokazać, jak bardzo ważna jest wiedza zawarta w tym kursie i jak ją można wykorzystać w przyszłości, bo problemy w Europie będą narastać – mówiła Olga Kostenko z Rady Europy na uroczystym otwarciu kursu HELP „Asylum and Human Rights” w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych.

Seminarium w projekcie TRADATA 2 – zgłoszenia do 27 października

Seminarium w projekcie TRADATA 2 – zgłoszenia do 27 października

Do 27 października radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w seminarium w projekcie TRADATA 2, dotyczącym instrumentów Unii Europejskiej w zakresie ochrony dóbr osobistych. Seminarium odbędzie się 18 listopada w Bukareszcie. Aby wziąć w nim udział, należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim. Do udziału w programie zostaną wybrane dwie osoby na podstawie nadesłanych listów motywacyjnych.

Zapraszamy do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”. Zgłoszenia do 18 października

Zapraszamy do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”. Zgłoszenia do 18 października

Już tylko do 18 października do godziny 12.00 można wysyłać zgłoszenia do udziału w kursie „Azyl i prawa człowieka”, organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką i Sekretariat Programu HELP Rady Europy. Szkolenie będzie trwało od 20 października do 31 grudnia 2022 r., w przeważającej części zdalnie.

„Uzyskanie karty pobytu i legalizacja pobytu w Polsce” – szkolenie online Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla prawników z Ukrainy

„Uzyskanie karty pobytu i legalizacja pobytu w Polsce” – szkolenie online Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej dla prawników z Ukrainy

„Uzyskanie karty pobytu i legalizacja pobytu w Polsce” to temat kolejnego szkolenia organizowanego przez Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej. Spotkanie online na platformie Zoom odbędzie się 12 października o godz. 18.00.