Szkolenia e-KIRP

W dniu 1 stycznia 2024 r. rozpoczął się VI Cykl Szkoleniowy, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2026 r. Podczas tego cyklu szkoleniowego radca prawny/prawnik zagraniczny zobowiązany jest zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 1154/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 października 2023 r., uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w ciągu tego cyklu.

W najbliższym czasie na platformie e-KIRP zostaną udostępnione poniższe szkolenia (harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco):

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA E-KIRP KWIECIEŃ 2024 r.

Najnowsze szkolenia dostępne na platformie e-KIRP:

L.p. Blok Wykładowca Temat Liczba punktów
1

Aktualne zmiany w prawie

SSR Monika Biała

Zmiany wprowadzone do KPC ustawą z 7 lipca 2023 r. – rozprawy zdalne i doręczenia pism sądowych – nowym model

4

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do zapoznania się z ofertą dostępną na Platformie e-KIRP

  • Szkolenia e-learningowe – zestawienie szkoleń w PDF możesz pobrać tutaj

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik może samodzielnie pobrać z platformy zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Aby uzyskać punkty szkoleniowe, certyfikat należy przedłożyć właściwej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.