E-learning

Przeczytaj instrukcję logowania lub przejdź do platformy e-learningowej: http://e-learning.kirp.pl

 

 

Szkolenia dostępne od 10 stycznia 2020 r.:
1. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
2. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
3. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
4. Prawo wodne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (10 pkt.)
5. Kodeks postępowania administracyjnego – mec. Piotr Grodzki (10 pkt.)
6. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
7. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
8. Gospodarka nieruchomościami – mec. Piotr Grodzki (7 pkt.)
9. PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne – dr Marcin Jędrasik (9 pkt.)
10. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r. pr. Marek Maliński (8 pkt.)
11. RODO dla radców prawnych – r. pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
12. Pierwsza rozmowa z klientem – r. pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
13. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r. pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
14. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
15. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
16. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
17. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
18. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
19. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
20. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
21. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
22. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
23. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
24. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
25. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)

  1. Platforma przeznaczona dla członków samorządu radcowskiego znajduje się TUTAJ (kliknij)

 

Załączniki do pobrania