Szkolenia e-KIRP

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do zapoznania się z ofertą webinarów i szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRP.


Szkolenia e-KIRP

Komisja Doskonalenia Zawodowego KRRP zaprasza radców prawnych ze wszystkich okręgowych izb na cykl szkoleń z e-KIRP organizowanych w 2023 r. w każdy czwartek w godz. 17.00–18.30 i 19.00–20.30.

Aby wziąć udział w szkoleniu, każdy uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie e-KIRP.

Szkolenia nie wymagają rejestracji. Po wejściu na platformę należy wybrać moduł KIRP Online, następnie KIRP – wykłady online i kliknąć na wybrane szkolenie.

W najbliższym czasie realizowane będą poniższe tematy:

2 marca 2023 r.

godz. 17.00 Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki z omówieniem orzecznictwa z ostatnich lat – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes
godz. 19.00 Odpowiedzialność przebijająca wspólników spółki kapitałowej za zobowiązania spółki – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes

9 marca 2023 r.

godz. 17.00 Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 1 – SSR Andrzej Kurzych
godz. 19.00 Zakaz konkurencji w prawie pracy cz. 2 – SSR Andrzej Kurzych

16 marca 2023 r.

godz. 17.00 Wolność wypowiedzi radcy prawnego a odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność karna – r. pr. dr Michał Leciak
godz. 19.00 Przesłanki pozytywne i negatywne ogłoszenia upadłości. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości – r. pr. Piotr Hanaj

23 marca 2023 r.:

godz. 17.00 Reprezentacja interesów klienta w związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem – dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik
godz. 19.00 Forma transgranicznych oświadczeń spadkowych. Europejskie poświadczenie spadkowe – SSR Marta Knotz

30 marca 2023 r.

godz. 17.00 Dochodzenie roszczeń z wadliwej umowy kredytu frankowego – dr Łukasz Węgrzynowski
godz. 19.00 Praca zdalna. Nowe regulacje prawne – art. 6718 – 6734 k.p. – SSR Andrzej Kurzych


Platforma E-KIRP to miejsce, gdzie można również odsłuchać nagrania ze szkoleń, zrealizowanych w formie „na żywo”, m.in.:

 1. Zmiany Kodeksu spółek handlowych – Prawo holdingowe i nadzór korporacyjny – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes
 2. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze? – dr hab. prof. UMK Wojciech Morawski
 3. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych, Cz. 1 – dr hab. prof. UŁ Michał Wojewoda
 4. Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych, Cz. 2 – dr Marcin Kostwiński
 5. Nadzór w spółkach kapitałowych z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 9 lutego 2022 r. – dr hab. prof. UŁ Aleksander Kappes
 6. Postępowanie cywilne – postępowanie przed sądem pierwszej instancji – stan obecny i planowane zmiany – SSO Grzegorz Karaś
 7. Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji KPC (omówienie problemów występujących w praktyce oraz orzecznictwa SN) – SSR Monika Biała

Powyższą ofertę uzupełniają również szkolenia z umiejętności miękkich:

 1. Nowy Ład 2.0 – prof. Adam Mariański
 2. Jak efektywnie komunikować się z biznesem – prawnik jako partner biznesu – Małgorzata Chruściak
 3. Zarządzanie zdalne – Tomasz Bagiński
 4. Trudne sytuacje komunikacyjne w zespole prawnym – Ewa Opolska
 5. Efektywne prowadzenie spotkań – Radosław Jacek Miler
 6. Rozwijanie talentów w zespole prawnym – Małgorzata Chruściak
 7. Rozmowy z trudnym klientem – Maciej Borejko
 8. Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów – Wisława Grabarczyk-Kostka
 9. Narzędzia LegalTech – Kamila Kurkowska
 10. Współpraca w zespole rozproszonym – Tomasz Bagiński
 11. Storytelling – Radosław Jacek Miler

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik może samodzielnie pobrać z platformy zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Aby uzyskać punkty szkoleniowe, certyfikat należy przedłożyć właściwej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego. Nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia. Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wystąpienia przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia.