E-learning

Strona platformy e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych: https://e-learning.kirp.pl

Platforma e-learningowa dostępna jest dla aplikantów radcowskich i radców prawnych ze wszystkich 19 okręgowych izb radców prawnych.

Osoby mające problem z logowaniem, proszone są o wysłanie prośby o reset hasła na adres e-mail:
e-learning@kirp.pl
W mailu proszę podać imię/imiona, nazwisko oraz numer wpisu.

Po ukończeniu szkolenia prosimy o pobranie zaświadczenia i przedstawienie go w rodzimej izbie w trybie wymaganym przez OIRP.

 

Szkolenia e-learningowe dostępne od 23 września 2020 r.:

1. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika (Część II – nadzwyczajne środki zaskarżenia) – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
2. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem Unii Europejskiej – r. pr. Przemysław Kamil Rosiak (5 pkt.)
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – sędzia Andrzej Kurzych (18 pkt.)
4. Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski (7 pkt.)
5. Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (9 pkt.)
6. Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy – sędzia Andrzej Kurzych (8 pkt.)
7. Prawo do zasiłku chorobowego – sędzia Andrzej Kurzych (10 pkt.)
8. Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę – sędzia Andrzej Kurzych (9 pkt.)
9. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – r. pr. Agata Bzdyń (5 pkt.)
10. Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów – Michał Latkowski (9 pkt.)
11. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową. – dr Michał Wilk (6 pkt.)
12. Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki radców prawnych – dr Michał Wilk (8 pkt.)
13. Postępowanie podatkowe w dobie pandemii  COVID-19 – dr Marek Maliński (3 pkt.)
14. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
15. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
16. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
17. Prawo wodne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (10 pkt.)
18. Kodeks postępowania administracyjnego – r. pr. Piotr Grodzki (10 pkt.)
19. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
20. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika (Część I – zwyczajne środki zaskarżenia) – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
21. Gospodarka nieruchomościami – r. pr. Piotr Grodzki (7 pkt.)
22. PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne – dr Marcin Jędrasik (9 pkt.)
23. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r. pr. Marek Maliński (8 pkt.)
24. RODO dla radców prawnych – r. pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
25. Pierwsza rozmowa z klientem – r. pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
26. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r. pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
27. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
28. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
29. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
30. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
31. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
32. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
33. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
34. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
35. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
36. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
37. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
38. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)

  1. Platforma przeznaczona dla członków samorządu radcowskiego znajduje się TUTAJ (kliknij)