Szkolenia e-KIRP

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza radców prawnych do zapoznania się z ofertą webinarów i szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie e-KIRP

Aktualnie prowadzimy rejestrację na poniższe szkolenia on-line:
1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego – ratunek w podatkowej dżungli za małe pieniądze?” – 13 października 2022 r.
2. Część 1 – Prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych – 3 listopada 2022 r.
3. Część 2 – Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących zobowiązań umownych i pozaumownych – 10 listopada 2022 r.
Radców prawnych zainteresowanych udziałem w ww. wykładach zapraszamy do rejestracji na wybrane szkolenie na wyłącznie poprzez Platformę www.e-kirp.pl.

Zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty szkoleń e-learningowych, oprócz dotychczasowych nagrań znalazły się tam również pozycje dotyczące m.in. umiejętności miękkich.
Korzystanie z kursów jest nieodpłatne, można je odbyć w dowolnym, wybranym przez radę prawnego czasie. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik może samodzielnie pobrać z platformy, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia. Aby uzyskać punkty szkoleniowe, certyfikat należy przedłożyć właściwej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Lista wykładów e-learningowych:
1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – r.pr. Agnieszka Matusiak (4 pkt.)
2. Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski (7 pkt.)
3. Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę – sędzia Andrzej Kurzych (9 pkt.)
4. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
5. Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki radców prawnych – dr Michał Wilk (8 pkt.)
6. RODO dla radców prawnych – r. pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
7. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – adw. Julia Jarnicka (4 pkt.)
8. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
9. Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – specustawa i ochrona – r. pr. Jacek Białas (6 pkt.)
10. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
11. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
12. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem Unii Europejskiej – r. pr. Przemysław Kamil Rosiak (5 pkt.)
13. Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy – sędzia Andrzej Kurzych (8 pkt.)
14. Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (9 pkt.)
15. Ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym – r. pr. Mirosław Wróblewski (10 pkt.)
16. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych – r.pr. Marzena Jaworska (4 pkt.)
17. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
18. Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów – Michał Latkowski (9 pkt.)
19. Prawo do zasiłku chorobowego – sędzia Andrzej Kurzych (10 pkt.)
20. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
21. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
22. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
23. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową. – dr Michał Wilk (6 pkt.)
24. Zakończenie postępowania i umowa w sprawie zamówienia publicznego – r.pr. Dorota Grześkowiak-Stojek (5 pkt.)
25. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – sędzia Andrzej Kurzych (18 pkt.)
26. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
27. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)
28. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – r. pr. Agata Bzdyń (5 pkt.)
29. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
30. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)

Nowe pozycje dostępne na platformie:
1. Nowy Ład 2.0 – prof. Mariański (4 pkt)
2. Budowanie relacji z klientem w nowej rzeczywistości – Małgorzata Chróściak (2 pkt)
3. Wystąpienia publiczne online – Radosław Jacek Miler (2 pkt)
4. Agile Lawyer – zwinne zarządzanie projektami dla prawników (2 moduły) – Artur Jóźwiak (2 pkt)
5. Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji, dyskusji) – Wisława Grabarczyk-Kostka (2 pkt)
6. Pozytywna autoprezentacja czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych – Radosław Jacek Miler (2 pkt)
7. Krytyczne myślenie w praktyce zarzadzania – Ewa Opolska (2 pkt)

Wkrótce w ofercie szkoleń e-learningowych pojawią się:
1. Jak efektywnie komunikować się z biznesem – prawnik jako partner biznesu – Małgorzata Chróściak
2. Zarządzanie zdalne – Tomasz Bagiński
3. Trudne sytuacje komunikacyjne w zespole prawnym – Ewa Opolska
4. Efektywne prowadzenie spotkań – Radosław Jacek Miler
5. Rozwijanie talentów w zespole prawnym – Małgorzata Chróściak
6. Rozmowy z trudnym klientem – Maciej Borejko
7. Skuteczny feedback – praktyczne techniki stawiania pytań i prowadzenia rozmów – Wisława Grabarczyk-Kostka
8. Narzędzia LegalTech – Kamila Kurkowska
9. Współpraca w zespole rozproszonym – Tomasz Bagiński
10. Storytelling – Radosław Jacek Miler

Przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy przewidziany Regulaminem zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego. Nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia. Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wystąpienia przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia.