E-learning

Strona platformy e-learningowej Krajowej Izby Radców Prawnych: https://e-learning.kirp.pl

Platforma e-learningowa dostępna jest dla aplikantów radcowskich i radców prawnych ze wszystkich 19 okręgowych izb radców prawnych.

Osoby mające problem z logowaniem, proszone są o wysłanie prośby o reset hasła na adres e-mail:
e-learning@kirp.pl
W mailu proszę podać imię/imiona, nazwisko oraz numer wpisu.

Po ukończeniu szkolenia prosimy o pobranie zaświadczenia i przedstawienie go w rodzimej izbie w trybie wymaganym przez OIRP.

Szkolenia e-learningowe dostępne od 27 kwietnia 2021 r.:
1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – r. pr. Agnieszka Matusiak (4 pkt)
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – adw. Julia Jarnicka (4 pkt)
3. Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych – r. pr. Marzena Jaworska (4 pkt)
4. Zakończenie postępowania i umowa w sprawie zamówienia publicznego – r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek (5 pkt)
5. Prawo budowlane po nowelizacji z 19 września 2020 r. – r. pr. Piotr Grodzki (8 pkt)
6. Ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym – r. pr. Mirosław Wróblewski (10 pkt.)
7. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika (Część II – nadzwyczajne środki zaskarżenia) – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
8. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem Unii Europejskiej – r. pr. Przemysław Kamil Rosiak (5 pkt.)
9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – sędzia Andrzej Kurzych (18 pkt.)
10. Zmiany w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych – dr hab. Piotr Rylski (7 pkt.)
11. Nowe obowiązki zawodowych pełnomocników w postępowaniu cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. – dr hab. Piotr Rylski (9 pkt.)
12. Ugoda w sprawach z zakresu prawa pracy – sędzia Andrzej Kurzych (8 pkt.)
13. Prawo do zasiłku chorobowego – sędzia Andrzej Kurzych (10 pkt.)
14. Przepisy ogólne o rozwiązywaniu umowy o pracę – sędzia Andrzej Kurzych (9 pkt.)
15. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – r. pr. Agata Bzdyń (5 pkt.)
16. Ceny transferowe na gruncie nowych przepisów – Michał Latkowski (9 pkt.)
17. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową – dr Michał Wilk (6 pkt.)
18. Raportowanie schematów podatkowych – obowiązki radców prawnych – dr Michał Wilk (8 pkt.)
19. Postępowanie podatkowe w dobie pandemii COVID-19 – dr Marek Maliński (3 pkt.)
20. Sprzedaż usług prawniczych – prof. nadzw. WSB dr hab. Ryszard Sowiński (6 pkt.)
21. LinkedIn i social media dla radców prawnych – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
22. Ochrona danych osobowych w obszarze mediacji – Hanna Grendel-Wielisiej (6 pkt.)
23. Prawo wodne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (10 pkt.)
24. Kodeks postępowania administracyjnego – r. pr. Piotr Grodzki (10 pkt.)
25. Sztuczna inteligencja. Blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo – prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (21 pkt.)
26. Środki zaskarżenia w procesie karnym z perspektywy obrońcy i pełnomocnika (Część I – zwyczajne środki zaskarżenia) – sędzia Dariusz Kala (6 pkt.)
27. Gospodarka nieruchomościami – r. pr. Piotr Grodzki (7 pkt.)
28. PPP, w tym koncesje: wprowadzenie, przepisy ustawy o umowie koncesji, podatki, duże zmiany prawne – dr Marcin Jędrasik (9 pkt.)
29. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego – r. pr. Marek Maliński (8 pkt.)
30. RODO dla radców prawnych – r. pr. Maciej Gawroński (17 pkt.)
31. Pierwsza rozmowa z klientem – r. pr. Sławomir W. Ciupa (6 pkt.)
32. Wybór modelu praktyki zawodowej radcy prawnego – r. pr. Sławomir W. Ciupa (8 pkt.)
33. Obrońca i pełnomocnik w kontradyktoryjno-inkwizycyjnym procesie karnym – sędzia Dariusz Kala (11 pkt.)
34. Komunikacja Radcy Prawnego z klientem – dr Leszek Mellibruda (10 pkt.)
35. Etykieta prawnicza na bazie protokołu dyplomatycznego – dr hab. Brygida Kuźniak, dr Milena Ingelevič-Citak (4 pkt.)
36. Ochrona konsumentów w prawie o żywności – dr Michał Rudy (8 pkt.)
37. Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. i 2017 r. – r. pr. Marek Maliński (6 pkt.)
38. Nowe regulacje dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych i działalności leczniczej – dr Maciej Dercz (14 pkt.)
39. Warunki konkurowania jednoosobowych i małych kancelarii radców prawnych – dr Marek Gnusowski (6 pkt.)
40. Jak działać w mediach społecznościowych – poradnik dla prawników – Grzegorz Furgał (6 pkt.)
41. Etyka i zasady deontologii zawodowej radcy prawnego. Część I – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
42. Etyka i zasada deontologii zawodowej radcy prawnego. Część II – r. pr. Stefan Mucha (6 pkt.)
43. Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych – r. pr. Maciej Bobrowicz (8 pkt.)
44. Definicja dyskryminacji w świetle prawa krajowego – r. pr. Karolina Kędziora (6 pkt.)

  1. Platforma przeznaczona dla członków samorządu radcowskiego znajduje się TUTAJ (kliknij)