Konferencja „Kierunki reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA”

O nowoczesnym systemie zarządzania sądami, regulacji skutków prawnych powołań sędziowskich dokonanych przez Krajową Radę Sądownictwa oraz o nowym systemie ważenia spraw rozmawiano 25 kwietnia podczas konferencji pt. „Kierunki reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA” w Senacie.

25 kwietnia br. w Senacie odbyła się konferencja poświęcona kierunkom reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W gronie uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także przedstawiciele instytucji europejskich, samorządów prawniczych i organizacji obywatelskich – Rozmawiamy dziś o tym, jak wrócić do standardów europejskich, i  o rozpoczęciu w polskim parlamencie prac nad przywracaniem praworządności – mówił Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Głównymi tematami konferencji były:

  • nowy model zarządzania sądownictwem w świetle standardów państwa prawa;
  • system ważenia spraw – nowe narzędzie efektywnego zarządzania sądownictwem;
  • unormowanie statusu sędziów powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2018-2024.

W ocenie środowisk prawniczych rozwiązanie tych kwestii ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia praworządności w Polsce. Z udziałem przedstawicieli m.in. Krajowej Izby Radców Prawnych Iustitia przygotowała pakiet ustaw dotyczących sądownictwa, prawa o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. W pakiecie społecznych projektów ustaw znajduje się również projekt nowej ustawy o Prokuraturze przygotowany przez prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia.

W wydarzeniu uczestniczył prezes KRRP Włodzimierz Chróścik oraz współpracownicy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych– r.pr. prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i r.pr. dr Bartosz Wołodkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz także