Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

7 maja 2024 roku w warszawskiej siedzibie KIRP odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Obrady koncentrowały się m.in. na działaniach związanych z promowaniem zawodu radcy prawnego oraz planowanych inicjatywach i wydarzeniach istotnych dla samorządu radcowskiego.

Spotkanie pod przewodnictwem Zbigniewa Tura, Wiceprezesa KRRP, rozpoczęło się od podsumowania bieżących spraw. Następnie omówiono planowane inicjatywy mające na celu budowanie wizerunku i świadomości zawodu radcy prawnego. Prezydium podjęło decyzję w sprawie pierwszych w tym roku działań wizerunkowych we współpracy z influencerami w mediach społecznościowych oraz obecności KIRP i radców prawnych na 30. festiwalu Pol’and’Rock, który odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia br. w Czaplinku.

Podczas posiedzenia zaplanowano również udział przedstawicieli KRRP w uroczystości otwarcia roku prawniczego organizowanej przez Towarzystwo Prawne Anglii i Walii oraz Izbę Anglii i Walii.

Członkowie Prezydium na spotkaniu pozytywnie rozpatrzyli prośby o honorowy patronat KRRP przyznając go dwóm wydarzeniom:  Międzynarodowej Konferencji „Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world” organizowanej przez Akademię WSB, która odbędzie się w dniach 15-17 maja 2024 r. oraz Konferencji „Forum Cooperante. Horyzonty prawa pracy” organizowanej 22 maja 2024 r. przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas posiedzenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło łącznie 12 uchwał w sprawach istotnych dla samorządu radców prawnych.

Zobacz także