20-lecie przystąpienia 10 państw do Unii Europejskiej: Nowy moment konstytucyjny dla Europy

W piątek, 3 maja 2024 r., w godzinach 09:00–18:00, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odbyła się wyjątkowa konferencja pt. „20-lecie przystąpienia 10 państw do Unii Europejskiej: Nowy moment konstytucyjny dla Europy”. Wzięli w niej udział byli i obecni prezesi i sędziowie sądów unijnych oraz liczni goście, w tym reprezentujący CCBE przedstawiciel Krajowej Izby Radców Prawnych, r. pr. Przemysław Kamil Rosiak, Przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE.

Celem konferencji było upamiętnienie dwudziestej rocznicy historycznego rozszerzenia z 2004 r., poprzez analizę wpływu, jaki miało ono na rozwój projektu integracji europejskiej. Pytania podczas dyskusji skupiały się na wnioskach, płynących z rozszerzenia oraz na zrozumieniu, czy przyczyniło się ono do większej konsolidacji prawa Unii i czy miało wpływ na bardziej szczegółowe uregulowanie obszarów objętych kompetencjami unijnymi. Ponadto zastanawiano się, czy największe w historii pojedyncze rozszerzenie mogło spowodować nowe trudności w stosowaniu prawa Unii oraz czy, mimo osiągnięć i wyzwań, przyczyniło się ono do zwiększenia jedności Unii, łącząc obywateli Europy?

Transmisje z tego wydarzenia dostępne są na stronie – https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_4335226/pl/

Zobacz także