Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / 41. posiedzenie Prezydium KRRP

41. posiedzenie Prezydium KRRP

W dniu 4 lipca br. w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie odbyło się 41. posiedzenie Prezydium KRRP X kadencji, któremu przewodniczył Prezes KRRP r.pr. Maciej Bobrowicz.

Prezydium KRRP podjęło uchwały merytoryczne w sprawach osobowych, w sprawach  dotyczących zaciągnięcia zobowiązań finansowych oraz w sprawie zmiany członka komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego.

Prezydium KRRP rozpatrzyło wnioski w sprawie udzielenia patronatu oraz dofinansowań Krajowej Rady Radców Prawnych.

Prezydium KRRP analizowało działalność Centrum Szkolenia Ustawicznego, Centrum Edukacji Prawnej, Centrum Mediacji Gospodarczej.

Wiceprezes KRRP r.pr. Ryszard Ostrowski przedstawił informacje dot. szkodowości w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w latach 2011-2019.

Prezydium zapoznało się z bieżącymi informacjami na temat wyboru wykonawcy prac remontowych w lokalu zakupionym na potrzeby siedziby Krajowej Izby Radców Prawnych.

Uznano za zasadne przyjęcie stanowiska Prezydium KRRP z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).

Wiceprezes KRRP r.pr. Zbigniew Tur przedstawił informacje dot. posiedzeń Komisji Sejmowych z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie:

  1. rozpatrywania sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.  Projekt dotyczy umożliwienia aplikantom adwokackim i radcowskim, którzy po zakończeniu aplikacji nie mogą przystąpić do najbliższego egzaminu z przyczyn uznanych przez Komisję za społecznie uzasadnione, mogli zachować uprawnienia aplikanta przez dodatkowy rok.
  2. uchwały Senatu zawierającej poprawki do nowelizacji KPC.