Międzynarodowe seminaria w ramach programu szkoleniowego TRAVAR w Bukareszcie

Ruszają zapisy na kolejne międzynarodowe seminarium w ramach programu szkoleniowego TRAVAR. Do 6 maja 2024 r. radcowie prawni mogą nadsyłać zgłoszenia do udziału w seminarium w Bukareszcie, które odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2024 roku. Aby wziąć w nim udział należy przesłać zgłoszenie zawierające list motywacyjny w języku angielskim. Do udziału w seminarium zostaną wybrane dwie osoby.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres komisjazagraniczna@kirp.pl. Prosimy o załączenie listu motywującego w języku angielskim. Uwaga! Tylko takie zgłoszenia będą rozpatrywane.

Uczestnikom, którzy wezmą udział w seminariach przysługuje prawo do dodatku na podróż, który jest ustalany przez Komisję Europejską, w celu pokrycia kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Podstawą do obliczenia wysokości dodatku na podróż jest odległość liniowa pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem docelowym osoby podróżującej. Aby dokonać tych obliczeń, uczestnicy powinni sięgnąć po kalkulator odległości Komisji Europejskiej, który można znaleźć na stronie: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en. Ważne! Należy korzystać z tabeli nr 2! Ceny podane na stronie KE dotyczą podróży w obie strony.

Uczestnikom wydarzenia w Bukareszcie będzie przysługiwać dieta pobytowa w wysokości do 404 EURO (pod warunkiem udziału w obu dniach szkoleń). Jest to kwota przeznaczona na nocleg, wyżywienie i transport lokalny. Maksymalne dofinansowanie wyjazdu (dieta pobytowa wraz z kosztami podróży) wynosi 780 EURO.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w seminarium mija 6 maja 2024 r. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w spotkaniu jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Seminarium jest organizowane przez konsorcjum z udziałem Krajowej Izby Radców Prawnych i jest koordynowane przez Fundację Prawników Europejskich i współfinansowane ze środków Programu Sprawiedliwość Unii Europejskiej (więcej o projekcie: https://www.ccbe.eu/actions/projects/).

———–

Załączniki do pobrania

Zobacz także