Konferencja „Development of the human rights lawyers’ community: theory and practice”

W kwietniu 2024 r. w Wilnie, odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi społeczności prawników zajmujących się prawami człowieka. Wydarzenie zatytułowane „Development of the human rights lawyers’ community: theory and practice” zgromadziło ekspertów i prawników z całego świata. Krajową Izbę Radców prawnych reprezentowała jako prelegentka r.pr. Helena Janczylik.

W czasie konferencji r.pr. Helena Janczylik omówiła rolę polskich stowarzyszeń prawniczych w wsparciu „obrońców sprawiedliwości” oraz prawników praw człowieka w obecnej Europie. Jej wystąpienie podkreśliło znaczenie solidarności i współpracy międzynarodowej w obronie podstawowych wolności.

Konferencja skupiła się również na sytuacji Białoruskiego Stowarzyszenia Adwokatów Praw Człowieka, zarejestrowanego w Wilnie. Organizacja ta zrzesza białoruskich prawników na wygnaniu, którzy zostali pozbawieni statusu adwokata w swoim kraju z powodów politycznych. Omówiono najlepsze praktyki oraz metody wsparcia dla prawników, którzy w krajach niedemokratycznych stają się ofiarami represji.

Ponadto, uczestnicy debatowali nad projektem nowej Konwencji o zawodzie prawnika, mającej na celu rozszerzenie ochrony dla prawników działających na rzecz praw człowieka. Rozważano również potrzebę utworzenia międzynarodowego stowarzyszenia prawników zajmujących się prawami człowieka.

Wydarzenie umożliwiło także zapoznanie się z wystawą „Białoruscy adwokaci w więzieniu.

Konferencja była znaczącym krokiem w kierunku umocnienia międzynarodowej współpracy prawników praw człowieka i wyraźnie zaakcentowała potrzebę globalnego wsparcia w walce o sprawiedliwość i prawa człowieka.

Zobacz także