Komunikat prasowy w sprawie opinii amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Dariusz  Sałajewski w dniu 12 lutego b.r. otrzymał od Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego zawiadomienie o wyznaczeniu  na dni 8 i 9 marca b.r. terminu rozprawy w sprawie wniosków o stwierdzenie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Wcześniej Dariusz Sałajewski skierował do Prezesa Trybunału pismo o wyrażenie zgody na przedstawienie przez KRRP opinii amicus curiae w sprawie skierowanych w tej sprawie do Trybunału wniosków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa i zgoda taka została wyrażona.

Opinia została przygotowana w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP i w dniu 15 lutego b.r.  złożona w Trybunale Konstytucyjnym przez Wiceprezesa KRRP r.pr. Arkadiusza Berezę.

Pełny tekst opinii dostępny jest poniżej.

Ponadto stosowna uchwała Prezydium KRRP  podjęta w dniu 28 stycznia b.r., która określa sposób występowania i reprezentacji samorządu radców prawnych w przedmiotowej sprawie publikowana jest w Bibliotece Prawa Samorządowego: link

Warto przypomnieć, że również w ubiegłym roku KRRP występowała z  opinią amicus curiae na odbywanej w dniu  9 grudnia  rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Centrum Prasowe KRRP

Opinia Amicus Curiae KRRP 15.2.16

Zobacz także