Konferencja „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci”

26 kwietnia 2024 r. odbyła się konferencja „Wyzwania dla ochrony danych osobowych dzieci” zorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. W wydarzeniu uczestniczył prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o wyzwaniach i dobrych praktykach w zakresie ochrony prywatności dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w Internecie.

W konferencji uczestniczyli Prezes UODO Mirosław Wróblewski, Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz Magdalena Wilczyńska, Dyrektorka Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni w NASK.

W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Urzędem Ochrony Danych Osobowych a Biurem Rzeczniczki Praw Dziecka w zakresie inicjatyw edukacyjnych i badawczych dotyczących danych osobowych dzieci i młodzieży.

Zobacz także