Trzecia edycja konkursu „Ambasador Mediacji”

Ruszyły zapisy na trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Izba Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia br.

Celem konkursu jest promowanie instytucji mediacji jako pozasądowej, efektywnej metody rozwiązywania sporów, poprzez wybór laureata, który w 2021 roku w sposób szczególny wyróżnił się wykorzystaniem instytucji mediacji lub jej promowaniem.

Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu „Ambasador Mediacji” przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, natomiast uczestnikami konkursu mogą być nie tylko radcowie prawni, ale także mediatorzy nie posiadający takiego statusu, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta. Oznacza to, że w konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy swoim działaniem w ubiegłym roku wpisali się w regulaminowy cel konkursu.

W pierwszej edycji konkursu laur zwycięzcy przypadł radcy prawnemu Marii Młotkowskiej –  dyrektor Biura Prawnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, będącej inspiratorem bezprecedensowego wykorzystania instytucji mediacji w codziennym funkcjonowaniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wskutek wdrożenia przez Prezydenta Warszawy projektu „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”.

Druga, ubiegłoroczna edycja konkursu zakończyła się przyznaniem tytułu „Ambasador Mediacji” sędzi Sądu Okręgowego w Warszawie Agnieszce Owczarewicz  zaangażowanej w promowanie mediacji jako technice pracy z konfliktem w praktyce sędziowskiej oraz inicjatorce działań zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME poświęconych roli sędziów i mediacji w kontekście kredytów frankowych.

Zgłoszenia do trzeciej, specjalnej, bo przypadającej na rok jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych, przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 roku. Najpóźniej do 30 maja kapituła konkursu dokona wyboru laureata, o czym poinformujemy na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych oraz stronach poszczególnych okręgowych izb radców prawnych.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kirp@kirp.pl

Regulamin Konkursu

 

Zobacz także