Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Dnia 14 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2021 r. W toku procesu legislacyjnego Ośrodek przedstawił opinię do proponowanych zmian, z którą można zapoznać się na stronie Ośrodka:

http://obsil.pl/wp-content/uploads/2019/02/Opinia-z-14.02.2019-r.-PZP.pdf.

Zobacz także