Szukajradcy.pl
Home / O nas / Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

24.02.2023 r.

Rozpoczęła się rejestracja na VIII edycję Ogólnopolskiej Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Izba Radców Prawnych po raz kolejny zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Rejestracja szkół potrwa do 17 marca 2023 r., a rejestracja uczniów ze zgłoszonych w tym terminie szkół do 20 marca 2023 r.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę prawniczą i zmierzyć się z innymi rówieśnikami. Celem Akademii Konkursu Wiedzy o Prawie jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa.

Tegoroczna edycja Akademii składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

etap pierwszy – szkolny – odbędzie się 24 marca 2023 r. i zostanie zrealizowany w formie testu online jednokrotnego wyboru za pomocą specjalnej aplikacji,

etap drugi – okręgowy – odbędzie się w dniach 18 – 19 kwietnia 2023 r.; w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy, tj. odpowiedzieć na pytania zamknięte wielokrotnego wyboru,

etap trzeci – centralny – finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu i odbędzie się 15 maja 2023 r.

Regulamin Akademii, rejestracja uczestników oraz aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów konkursu znajdują się pod linkiem: https://akademia.intelibackup.pl/.

Pierwszy etap będzie polegał na rozwiązaniu testu online jednokrotnego wyboru składającego się z 50 pytań. Do drugiego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, zakwalifikowanych zostanie po 20 uczestników w każdej kategorii szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów i rozwiązali test w najkrótszym czasie.

Drugi etap polegać będzie na rozwiązaniu kazusu poprzez udzielenie odpowiedzi na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. W trakcie tego etapu konkursu uczniowie będą musieli przez cały czas jego trwania być połączeni z Okręgową Komisją Akademii za pomocą aplikacji Zoom z użyciem wizji i fonii.

Do trzeciego etapu, z każdej okręgowej izby radców prawnych, przechodzi po jednym uczestniku z każdej kategorii. Etap trzeci ma formę wypowiedzi ustnej, podczas której uczestnicy odpowiedzą na dwa wylosowane przez siebie pytania. Spośród uczestników po troje uczniów ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, pozostałe osoby zostaną finalistami konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są nagrody.

10.03.2022 r. 

W dniu 28 lutego ruszyła rekrutacja szkół do Ogólnopolskiego Konkursu Akademia Wiedzy o Prawie.

Celem Konkursu jest:

 • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
 • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
 • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

 • Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku.
 • Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2022 roku.
 • Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
 • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie, przekazywane będą za pośrednictwem strony www.akademia.kirp.pl

Nagrody:

za zajęcie I miejsca:

 • nagroda o wartości 1500,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 2000,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

za zajęcie II miejsca:

 • nagroda o wartości 1000,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 1500,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

za zajęcie III miejsca:

 • nagroda o wartości 700,00 zł (szkoła podstawowa)
 • nagroda o wartości 1000,00 zł (szkoła ponadpodstawowa)

Ponadto wszyscy Uczestnicy Etapu III Akademii – Konkursu będący Finalistami Akademii Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

Patronem medialnym konkursu jest dziennik Rzeczpospolita.

02.12.2021 r.

Już jest! Pierwszy odcinek serii prawniczych filmów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli, przybliżający najmłodszym zawód radcy prawnego oraz to, jakie mają prawa i obowiązki, i jak mogą ich dochodzić. W ramach projektu z zakresu edukacji prawnej realizowanego przez KIRP planowane jest nagranie 12 filmów edukacyjnych poruszających zagadnienia prawne.

Pierwszy film, pt. „Kim jest radca prawny?”, skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. W zrozumieniu zagadnień prawnych pomaga im radca prawny Wioleta Lelas-Piejko z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz miś ubrany w radcowską togę z niebieskim żabotem.

Odcinek powstał w ramach kontynuacji listopadowego projektu KIRP, skierowanego do przedszkoli w całej Polsce, do których wysłane zostały książeczki edukacyjne w formie bajek. Mamy nadzieję, że dyrektorzy placówek skorzystają z tej formy edukacji i zdecydują się na przeprowadzenie zajęć dla dzieci we własnym zakresie. Film dostępny jest poniżej.

Kolejne filmy kierowane są do starszych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Poruszają tematykę prawa rodzinnego i władzy rodzicielskiej, prawa testamentowego i dziedziczenia, prawa konsumenta w życiu codziennym oraz rolę radcy prawnego w postępowaniu sądowym.

Zagadnienia związane z obowiązującym prawem w każdym z odcinków będzie przybliżał inny radca prawny, koordynator ds. edukacji lub osoba związana z edukacją w danej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Odcinki sukcesywnie zamieszczane będą w specjalnie dedykowanej zakładce na stronie internetowej https://kirp.pl/category/filmy-edukacyjne/, w aktualnościach oraz mediach społecznościowych KIRP. Zakończenie pierwszej edycji projektu planowane jest na koniec grudnia br., natomiast realizacja drugiej edycji planowana jest na rok 2022.

Firmy nagrywane są we wnętrzach Okręgowej Izby Radców prawnych we Wrocławiu.

02.03.2021 r.

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2020/2021

Rejestracja uczestników rozpoczęła się 2 marca 2021 roku i potrwa do 24 marca 2021 roku. Celem Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Akademii realizowana będzie w całości w formie on-line i składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

 • Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 29 marca 2021 roku.
 • Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2021 roku.
 • Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku.
 • Ceremonia wręczenia nagród – termin ceremonii wręczenia nagród laureatom zostanie ogłoszony w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu finałowego.

Aktualne informacje dotyczące organizacji, terminów i wyników poszczególnych etapów Konkursu przekazywane będą za pośrednictwem strony www.kirp.pl/edukacja-prawna/

Cele Konkursu realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Konkursu należy:

 1. propagowanie idei Konkursu,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
 3. rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Konkursu,
 4. wybór członków Okręgowych Komisji Akademii, przeprowadzających Etap II Konkursu;
 5. wybór członków Komisji Centralnych Akademii, przeprowadzających Etap III Konkursu,
 6. powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
 7. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu Konkursu,
 8. inne zadania wskazane przez Organizatora.