Inne inicjatywy

Tour de Konstytucja.

Tour de Konstytucja, koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE.

Inicjatorem i organizatorem Tour de Konstytucja jest Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Inicjatywę współtworzą środowiska prawnicze, w tym właśnie Krajowa Izba Radców Prawnych, Obserwatorium Wyborcze, sędziowie ze Stowarzyszenia Iustitia i niezależni prokuratorzy z „Lex Super Omnia”, środowiska uniwersyteckie oraz organizacje obywatelskie. Celem projektu jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej, propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich, upowszechnianie idei wolontariatu, istoty praworządności i  zasad demokracji.

IV Edycja Tour de Konstytucja pt. „Siła Młodych – Most Pokoleń”, koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE.

Podzielona została na trzy etapy:

Pierwszy – warsztaty edukacyjne
z młodzieżą organizowane w szkołach
i na uczelniach wyższych.

Drugi – ogólnodostępne spotkania w całej Polsce, inauguracja – 4 czerwca 2024 roku.

Trzeci – kongres podsumowujący dotychczasowe działania.

Zobacz także