Szukajradcy.pl
Home / Strefa aplikanta / Pytania na kolokwia ustne

Pytania na kolokwia ustne

Ostatnia aktualizacja:

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024

Uchwała Nr 1209/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”:

 • pytania z zakresu etyki zawodu radcy prawnego (50 pytań);
 • pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu (50 pytań);
 • pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają I rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”.

 • pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
 • pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają II rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”:

 • pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
 • pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Nr 838/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:

 • pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
 • pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:

 • pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
 • pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:

 • pytania z zakresu etyki radcy prawnego (50 pytań);
 • pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (50 pytań);
 • pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).