O AKADEMII

Konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Krajowa Izba Radców Prawnych w 2023 roku zorganizowała już ósmą edycję Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie” dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

Celem Konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia
i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, wzrost świadomości prawnej dzieci
i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

1 ETAP – SZKOLNY

Polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, wypełnianego online, zawierającego
50 pytań. Na rozwiązanie testu Uczestnicy mają 45 minut. Test sprawdzany jest automatycznie przez system komputerowy Organizatora. Do Etapu II – okręgowego kwalifikuje się po 20 Uczestników z danej kategorii uczestników – uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów ze wszystkich szkół biorących udział w Konkursie w obszarze działania danej OIRP.

2 ETAP – OKRĘGOWY

Polega na rozwiązaniu jednego kazusu poprzez udzielenie on-line odpowiedzi
na 20 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru. Na zapoznanie się z kazusem i rozwiązanie testu Uczestnicy mają łącznie 50 minut. Do Etapu III – centralnego kwalifikuje się po jednym Uczestniku z każdej kategorii uczestników – uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów ze wszystkich szkół biorących udział w Konkursie w obszarze działania danej OIRP.

3 ETAP – CENTRALNY

Odbywa się w formie ustnej, w ramach której Uczestnicy – Finaliści Konkursu odpowiadają przed Komisjami Centralnymi Akademii na 3 pytania wylosowane z puli 50 pytań. Za odpowiedź na pytanie Uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 25 punktów.

Laureaci Akademii Wiedzy o Prawie otrzymują nagrody pieniężne, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci książek.

Nagrody pieniężne:

Za zajęcie I miejsca – 3000 zł

Za zajęcie II miejsca – 2000 zł

Za zajęcie III miejsca – 1500 zł

Ogólnopolska Akademia Wiedzy o Prawie – konkurs dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zobacz także